Cena Netto:
4 659.00 PLN
Brutto: 5 730.57 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności doskonalone podczas warsztatu:

 • doprecyzowywanie wymagań
 • prowadzenie wywiadu
 • organizacja i prowadzenie warsztatu
 • formułowanie wizji systemu, user story i kryteriów akceptacji
 • tworzenie makiet, rysowanie wybranych diagramów UML
 • uzgadnianie priorytetów wymagań

Cel

 • ćwiczenie technik prowadzenia rozmowy, warsztatu, słuchania i zadawania pytań
 • formułowanie wymagań, kryteriów i procedur
 • tworzenie własnych dokumentów
 • modelowanie zależności pomiędzy wymaganiami

Grupa docelowa:

Warsztat przeznaczony jest dla analityków systemów IT, zarówno dla analityków biznesowych jak i systemowych, kierowników projektów, koordynatorów i osób, które chcą zrozumieć na czym w praktyce polega rola analityka i doskonalić swe umiejętności komunikacyjne przydatne w projektach prowadzonych klasycznie oraz zwinnie (Agile).

Uwagi:

Warsztat trwa 3 dni.

Dla grupy uczestników z tej samej Firmy istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb.

W razie zainteresowania - prosimy o kontakt: tel. 22 861 96 04 lub email osec@osec.pl

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt d działem handlowym osec@osec.pl

Wymagania:

Zalecamy aby Uczestnicy mieli co najmniej jeden certyfikat z zarządzania projektami lub doświadczenie przynajmniej 2 lat pracy w projektach.

Konspekt

 1. Na początku
  • wizja systemu
  • analiza interesariuszy i korzyści
  • formułowanie celów projektu
 2. Teoria i techniki
  • rola analityka w projekcie klasycznym i w zwinnym
  • definiowanie wymagań wysokiego poziomu
  • klasyczne i zwinne sposoby zapisu wymagań
  • techniki nadawania priorytetów dla wymagań, ryzyk i testów
  • warsztaty facylitowane czyli techniki pracy grupowej
 3. Warsztaty
  • przygotowanie spotkania inicjującego projekt („kick-off”)
  • warsztat analizy ryzyka w projekcie budowy systemu IT
  • formułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
  • identyfikowanie wymagań wobec produktu i wobec procesu
  • formułowanie kryteriów jakości i uzgodnienie „definition of done”
 4. Zrozummy się
  • przygotowanie i prowadzenie wywiadów
  • doprecyzowywanie wymagań
  • prototypy, modele i inne narzędzia analizy wymagań
  • przykłady modeli procesów (BPMN) i struktury systemu (UML)
 5. Jeszcze trochę dobrych praktyk
  • skład typowej specyfikacji wymagań
  • kryteria oceny jakości specyfikacji wymagań
  • DDD, FDD, TDD, BDD i o co w tym chodzi
  • rzut oka na techniki szacowania kosztu wytworzenia systemu IT
 6. Na dobre i na złe czasy
  • techniki rozwiązywania konfliktów dotyczących wymagań
  • obsługa zmian w projekcie
  • formułowanie i uzgadnianie procedury obsługi zmian, ryzyk i błędów
 7. Co dalej
  • sposoby dalszego rozwijania cech i umiejętności analitycznych