Piszą o sobie: „Jesteśmy rozproszonym po całym świecie zespołem pełnych pasji pszczół pracujących nad 'Continous economy’, a Open Source mamy w DNA”. Poznajcie Firmę CloudBees.

CloudBees jest wiodącym na świecie dostawcą platformy DevOps do zarządzania procesem dostarczania oprogramowania. CloudBees umożliwia programistom skupienie się na tym, co ma znaczenie i co robią najlepiej: tworzeniu oprogramowania, jednocześnie dając kadrze zarządzającej poczucie bezpieczeństwa – dzięki narzędziom do zarządzania ryzykiem i badania zgodności z regulacjami wytwarzanego oprogramowania. 

CloudBees pomaga tysiącom firm w budowaniu przewagi konkurencyjnej – dzięki transformacji modelu biznesowego: od unikalnego pomysłu, przez świetne oprogramowanie, aż do wyjątkowych doświadczeń, które odmieniają życie Klientów.

logo-flat-full-color2x-1.png

Więcej o CloudBees – infografika

Najbardziej popularne i pomocne DevOpsowe produkty i rozwiązania firmy CloudBees to:

ci.png CloudBees CI – Enterprise Continuous Integration with Jenkins

Zbudowany na najczęściej na świecie używanym serwerze automatyzacji: Jenkins ™ – CloudBees CI (Core) zapewnia elastyczną, zarządzaną CI/CD, której możesz zaufać
[pobierz broszurę w języku angielskim]
cd.png 
CloudBees CD – Orkiestracja w wersji Enterprise

Eliminuje ręczny wysiłek i ryzyko związane z dostarczaniem oprogramowania, zapewniając powtarzalność i bezpieczeństwo procesu przy dowolnej szybkości i skali procesu. Zapewnia analitykę do pomiaru, audytu i poprawy wyników
[pobierz broszurę w języku angielskim]

Nieco mniej popularne, ale również bardzo pomocne każdemu zespołowi DevOpsowe są:

sdm.png 
Software Delivery Management (SDM)

Rozwiązywanie trudnych problemów organizacji – ciągłe wydajne dostarczanie oprogramowania we wszystkich zespołach, narzędziach i technologiach przy jednoczesnej integracji szerszych funkcji biznesowych. CloudBees Software Delivery Management łączy wszystkie zespoły, narzędzia i procesy, pomagając liderom IT utrzymywać dokładny obraz postępu dostarczania oprogramowania w całej organizacji. Jej rozwiązania ułatwiają planowanie, ustalanie priorytetów i dostarczanie nowego oprogramowania na czas.
sda.png 
Software Delivery Automation (SDA)

Automatyzacja dostarczania oprogramowania – bezpieczne, nowoczesne i połączone możliwości tworzenia i dostarczania oprogramowania umożliwiające bezproblemową CI, CD, orkiestrację wydań i zarządzanie flagami w zespołach i narzędziach. Rozwiązania te umożliwiają przedsiębiorstwom optymalizację procesu dostarczania oprogramowania w celu zwiększenia innowacyjności i bezpieczeństwa poprzez łączenie, automatyzację i orkiestrację narzędzi i funkcji w zespołach programistycznych, operacyjnych i usług wspólnych. 
  
DevSecOps

Zwiększanie bezpieczeństwa – bez utraty szybkości wdrażania i innowacyjności oprogramowania. Rozwiązanie DevSecOps gwarantuje, że kod przechodzi rygorystyczne testy i standardy analizy, a dostawa oprogramowania jest zabezpieczona przed nieautoryzowanymi zmianami, zawirowaniami i anomaliami. Ułatwia też szybką reakcję i łagodzenie skutków problemów w produkcji. 
  
Hybrid Cloud

Zgodność i bezpieczeństwo – korzystanie z rozwiązania hybrydowego umożliwia organizacjom segmentację aplikacji i przechowywanie bardziej wrażliwych danych w prywatnych centrach danych. Procesy DevOps – rozwiązania działające w różnych narzędziach i środowiskach pozwalają unikać potencjalnych „wąskich gardłach” (np. kontenery upraszczają wdrażanie nowych aplikacji). Chmura hybrydowa umożliwia też firmom skalowanie mocy obliczeniowej, a także eliminuje konieczność ponoszenia nakładów kapitałowych na obsługę krótkoterminowych skoków.  
  
CloudBees Feature Management

Rozwiązanie do zarządzania flagami funkcji używane przez zespoły inżynierów i produktowe (w celu ograniczenia ryzyka wydania produktu i dla poprawy produktywności programistów) oraz przez zespoły zarządzające produktami (w celu uzyskania maksymalnej kontroli i pomiaru wydań funkcji). Przedsiębiorstwa przyszłościowe wykorzystują flagi funkcji jako narzędzie przyspieszające ich „Continuous delivery” i wprowadzające innowacje na rynek szybciej, przy mniejszym ryzyku. 
  
Docker

Continous delivery dzięki platformie Docker – stałe dostarczanie środowiska i infrastruktury. W IT zachodzi transformacja, na którą składają się trzy fale innowacji: infrastruktura, architektury aplikacji oraz procesy / metodologie. Lekkie kontenery platformy Docker, architektury aplikacji oparte na mikrousługach i ciągłe dostarczanie (CD) jednocześnie zasilają się nawzajem i dają działowi IT możliwość szybszego dostarczania większej wartości firmie, konsumentowi i użytkownikowi – The Power of Jenkins and Docker. 


Rozwiązania CloudBees znajdują zastosowanie w obszarach:

Financial Services

Internet of Things

Government