IBM oferuje przedsiębiorstwom zaawansowane i zintegrowane portfolio rozwiązań i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Nowoczesne podejście do strategii bezpieczeństwa wykorzystuje zasady zerowego zaufania, pomaga rozwijać się nawet w obliczu wszechobecnych cyberzagrożeń.

IBM pomaga zarządzać ryzykiem i podatnościami, wspiera hybrydowe środowiska chmurowe dostosowując strategię bezpieczeństwa do działalności firmy, integrując rozwiązania zaprojektowane w celu ochrony użytkowników cyfrowych, zasobów, wrażliwych danych, punktów końcowych i IoT oraz wdrażając technologię do zarządzania obroną przed rosnącymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Skorzystaj z najnowszych rozwiązań IBM i funkcjonalności w zakresie cyberbezpieczeństwa, opartych na chmurze lub wykorzystujących chmurę hybrydową, w celu usprawnienia zarządzania dostępem, bezpieczeństwem sieci, bezpieczeństwem punktów końcowych, urządzeń mobilnych, komputerów stacjonarnych, laptopów, IoT, sieci i infrastruktury.

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją Ekspertów IBM o cyberbezpieczeństwie w kontekście wymagań Dyrektywy NIS2.
Bartosz Bim oraz Tomasz „Harry” Zalewski mówili o tym podczas OSEC Forum 2023.
Panowie prezentowali temat:

Dyrektywa NIS2 i IBM Security: Dlaczego warto…

Prelekcja została nagrana – posłuchajcie, bo temat jest niezwykle aktualny (link do nagrania)

O tym jakie rozwiązania odpowiadają na zadania Dyrektywy NIS2, dowiecie się również ze strony Dyrektywa NIS2 a oferta IBM Security

Więcej o samej Dyrektywie przeczytacie na stronie Unijne wytyczne dla bezpieczeństwa cyfrowego


Rozwiązania IBM w obszarze Security dzielą się na te z zakresu Zarządzania zagrożeniami oraz te, które Bezpieczeństwa cyfrowego. Szczególnie polecamy kilka poniższych.

Threat management – zarządzanie zagrożeniami:

  • IBM Randori
  • IBM QRadar SOAR
  • IBM QRadar EDR
  • IBM QRadar SIEM

IBM Randori – rozwiązanie klasy ASM (Attack Surface Management) ma za zadanie znaleźć wszystkie punkty styku z Internetem danego przedsiębiorstwa i wskazać miejsca potencjalnie najbardziej atrakcyjne dla cyberprzestępców. Wykorzystuje w tym celu wiele technik, między innymi analiza stref DNS, topologii sieci, certyfikatów itd. Dostarczamy naszym klientom pełną wiedzę, ile środowisk wystawia na świat, jaki poziom zabezpieczeń one reprezentują i czy wśród serwisów wystawionych do Internetu są serwery tzw. shadow IT, niebezpieczne dla naszej organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę o IBM Security Randori

Jeżeli jesteś chętny by sprawdzić, jak działa to rozwiązanie – zamów DEMO (bezpłatnie).
Wypełnij formularz i zarejestruj się na demo!

IBM QRadar SOAR – automatyzacja obsługi incydentów. Rozwiązanie wspierające prace działów bezpieczeństwa poprzez automatyczną obsługę incydentów o wskazanych parametrach zgodnie z zaimplementowanymi scenariuszami. SOAR dzięki rozbudowanym integracjom pozwala na dwukierunkową pracę z systemami zewnętrznymi, otwierając i zamykać wskazane procesy. Dzięki rozwiązaniom tej klasy uzyskujemy oszczędność czasu, lepszą kontrolę nad obsługą incydentów i odwzorowanie procesów zawartych w polityce bezpieczeństwa firmy.

IBM QRadar EDR – ReaQta służy do ochrony stacji końcowych. Unikalność rozwiązania polega na tym, że stację końcową chroni mikro system bezpieczeństwa oparty o wirtualizację na procesorze. Dzięki temu ReaQta zapewnia możliwość „obserwacji” podejrzanych aktywności spoza systemu operacyjnego, a to zapewnia niespotykany do tej pory poziom bezpieczeństwa bez konieczności dokonywania zaawansowanej konfiguracji. Według raportów MITRE EDR ReaQta osiąga najwyższy wskaźnik wykrywalności wśród wiodących dostawców.

IBM QRadar SIEM – wykrywanie, priorytetyzowanie i reakcja na incydenty.  Narzędzie wspomagające etap analizy incydentu – korelacja danych pochodzący z różnych źródeł ze środowiska klienta. Narzędzie posiada ponad 500 gotowych integracji i reguł korelacyjnych pozwalając na szybkie uruchomienie środowiska. Cechą szczególną jest możliwość podpięcia źródeł reputacyjnych, np. Virus Total, czy xForce pozwalających na wykorzystanie informacji o zagrożeniach ze świata Cybersecurity. QRadar SIEM to pakiet kilku zintegrowanych modułów między innymi UBA (monitorowanie zachowań użytkowników), TI (threat intelligence).

Digital trust – bezpieczeństwo cyfrowe (Rodzina rozwiązań IBM Verify):

  • IBM Security Guardium Data Protection
  • IBM Security Verify Access
  • IBM Security Privilege Access Management
  • IBM Security Verify Governance/ iBM Governance Identity

IBM Security Verify Governance/ iBM Governance Identity – Zarządzania tożsamością, system monitorujący użytkowników pod kątem ich dostępu do aplikacji biznesowych, usprawnienie procesu wejścia/ wyjścia użytkownika i wszelkie zmiany roli związane ze zmianą uprawnień. Narzędzie niezbędne do raportowania stanu faktycznego uprawnień dla compliance i audytu.  

IBM Security Verify Access – Zarządzania dostępem do aplikacji i wieloskładnikowe uwierzytelnianie dla użytkowników. Możliwość integracji z różnymi formami dodatkowej autoryzacji (SMS włącznie)

IBM Security Privilege Access Management – zarządzanie i monitorowanie dostępu do kont uprzywilejowanych w organizacji. Pełen audyt dostępu i rozliczalność względem tożsamości wnioskujących.

IBM Security Guardium Data Protection – automatycznie wykrywa i klasyfikuje dane z całego przedsiębiorstwa, umożliwiając monitorowanie aktywności danych w czasie rzeczywistym oraz zaawansowaną analizę zachowań użytkowników w celu rozpoznawania nietypowych aktywności względem wrażliwych danych. Wdrożone rozwiązanie pomaga w wykrywaniu podlegających regulacjom danych i pozwala korzystać z gotowych szablonów, obejmujących regulacje takie jak PCI, SOX, HIPAA czy CCPA, w celu usprawniania oraz automatyzowania przepływów pracy związanych z zapewnianiem zgodności.

Chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej?
Napiszcie do nas na os**@os**.pl

Zapraszamy