Dzięki wdrożeniu strategii DevOps organizacje mogą rozpocząć zmiany niezbędne do spełnienia wymagań na płaszczyźnie kultury, procesów, zespołów i oczywiście platform, których rezultatem jest organizacja informatyczna gotowa do przyspieszenia innowacji biznesowych. 

W niektóre z devopsowych zagadnień wprowadzają filmy szkoleniowe przygotowane przez expertów Red Hat (bezpłatne do pobrania, po uprzedniej rejestracji na stronie Red Hat).

Zapraszamy do obejrzenia:


Red Hat przygotował rozległy pakiet szkoleń z obszaru DevOps. 
OSEC – jako Partner Szkoleniowy Red Hat (Reseller) – oferuje wszystkie te devopsowe szkolenia. 

Oto one:

DO101 Introduction to Red Hat OpenShift Applications
DO120 Introduction to Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)
DO121 Introduction to Microsoft Azure Red Hat OpenShift

DO180 Red Hat OpenShift Administration I: Containers & Kubernetes
DO188 Red Hat OpenShift Development I: Introduction to Containers with Podman

DO240 Cloud-native API Administration with Red Hat 3scale API Management
DO241 Cloud-native API Administration with Red Hat 3scale API Management with exam

DO244 Developing Applications with Red Hat OpenShift Serverless and Knative

DO246 Red Hat OpenShift with Serverless and Knative

DO280 Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster
DO281 Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster with exam

DO288 Red Hat OpenShift Developer II: Building Kubernetes Applications
DO289 Red Hat OpenShift Development II: Containerizing Applications with exam

DO313 Red Hat Single Sign-On Administration
DO316 Managing Virtual Machines with Red Hat OpenShift Virtualization

DO322 Red Hat OpenShift Installation Lab

DO328 Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service Mesh
DO329 Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service Mesh with exam

DO370 Enterprise Kubernetes Storage with Red Hat OpenShift Data Foundation
DO371 Enterprise Kubernetes Storage with Red Hat OpenShift Data Foundation and exam

DO374 Developing Advanced Automation with Red Hat Ansible Automation Platform
DO375 Developing Advanced Automation with Red Hat Ansible Automation Platform and exam

DO378 Red Hat Cloud-native Microservices Development with Quarkus

DO380 Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise
DO381 Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise with exam

DO400 Red Hat DevOps Pipelines and Processes: CI/CD with Jenkins, Git, and Test Driven Development
DO401 Red Hat DevOps Pipelines and Processes: CI/CD with Jenkins
DO402 Red Hat DevOps Pipelines and Processes: Git and Test-Driven Development

DO417 Microsoft Windows Automation with Red Hat Ansible Automation Platform

DO457 Red Hat Ansible for Network Automation

DO467 Managing Enterprise Automation with Red Hat Ansible Automation Platform
DO468 Managing Enterprise Automation with Red Hat Ansible Automation Platform with exam

DO480 Multicluster Management with Red Hat OpenShift Platform Plus
DO481 Multicluster Management with Red Hat OpenShift Platform Plus with Exam

DO700 Red Hat Container Adoption Boot Camp for Administrators
DO720 Red Hat Container Adoption Boot Camp for Developers

Zapraszamy do składania zapytań.
Kontakt z działem handlowym: (email) os**@os**.pl oraz (tel.) 22 8619604