Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  DO244 Developing Applications with Red Hat OpenShift Serverless and Knative

  DO244

  Opis

  Develop and deploy event-driven auto-scaling serverless applications and functions Learn how to develop, deploy, and auto-scale event driven serverless applications on the Red Hat OpenShift Container Platform. Red Hat OpenShift Serverless enables developers and Site Reliability Engineers (SREs) to focus on the core business logic of their applications and functions by delegating operational concerns and infrastructure services to the Red Hat® OpenShift Serverless platform. This course is based on Red Hat OpenShift Serverless 1.23 and OpenShift Container Platform 4.10.

  Course content summary

  • Understand OpenShift Serverless architecture and primary features of Knative for serverless applications.
  • Implement cloud-native serverless applications using Knative serving.
  • Implement event-driven serverless applications using Knative eventing.
  • Implement serverless applications using OpenShift Serverless functions.

  Cel

  Impact on the organization

  Cloud-native serverless applications minimizes the effort spent configuring and scaling infrastructure, allowing developers and Site Reliability Engineers (SREs) to bring products and services to market quickly. Red Hat OpenShift Serverless allows organizations to decrease development time by focusing on the core business functions of their applications, and allows integration with both internal and external applications. Developers can rapidly build event-driven custom workflows using standard protocols and familiar developer tooling. SREs can automate tasks with simple functions that respond to events.

  Impact of this training

  As a result of attending this course, you will be able to accelerate the time to market for cloud-native applications by minimizing time spent on operational and scaling aspects. You will be able to achieve this through learning and demonstrating the following skills:

  • Develop serverless applications locally, learn how to unit test them, build container images with using Containerfiles, and deploy the container image to a registry
  • Deploy serverless applications to an OpenShift cluster from a container registry
  • Auto-scale, version control and perform traffic splitting of serverless applications using Knative Serving
  • Develop event-driven applications using Knative Eventing
  • Develop serverless functions in multiple programming languages using Red Hat OpenShift Serverless Functions

  Grupa docelowa

  • Cloud-native application developers interested in developing serverless applications
  • Site Reliability Engineers and OpenShift Administrators interested in using serverless technologies to automate operations and developing utility tools to manage and monitor their applications.

  Wymagania

  Konspekt

  1. Introduction to Red Hat OpenShift Serverless and Knative
   • Describe the architecture of Red Hat OpenShift Serverless
  2. Develop Serverless Applications by using Knative Serving
   • Deploy and scale serverless applications with Knative Serving
  3. Develop Event-driven Serverless Applications by using Knative Eventing
   • Implement event driven serverless applications using Knative Eventing
  4. Develop Applications by Using OpenShift Serverless Functions
   • Implement serverless applications using OpenShift Serverless Functions

  Note: Course outline is subject to change with technology advances and as the nature of the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, contact us at osec@osec.pl

  Uwagi

  Duration: 1 day (Classroom), 2 days (Virtual training)

  Recommended next exam or course:

  Technology considerations – Internet access is required.

  Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:1924 PLN(415 EUR)Cena brutto:2366.52 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6364 PLN – tabela nr. 185/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-22. Obowiązująca od: 2023-09-25. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Dodaj do koszyka