Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  DO401 Red Hat DevOps Pipelines and Processes: CI/CD with Jenkins

  DO401

  Opis

  Red Hat DevOps Pipelines and Processes: Git and Test Driven Development (TDD) (DO401) is designed for developers to learn how to create, manage, and secure Jenkins and other tools that support a DevOps organization.

  Course summary

  • Build declarative Jenkins pipelines.
  • Use conditional and parallel pipelines.
  • Implement release strategies that minimize downtime and risk.
  • Scan applications for security vulnerabilities.
  • Identify and monitor pipeline performance metrics.

  Cel

  Impact on the organization

  • DevOps with Jenkins, Test Driven Development, and Git version control, improves application time-to-market and code quality. This makes applications more resilient and enables organizations to quickly implement new features and respond to a quickly changing market.

  Impact on the individual

  • Students will be able to use the concepts in this course to build applications for continuous integration and continuous delivery. Students will learn foundational and advanced methods for creating Jenkins pipelines, configure security and monitoring of their pipelines, and release strategies for deployment on OpenShift Container Platform. This course is intended to illustrate the benefits of DevOps and the tools that support its implementation.

  Grupa docelowa

  This course is intended for developers who are responsible for application pipelines and release strategies.

  • Configuring, installing, upgrading, and maintaining Linux systems using established standards and procedures
  • Providing operational support
  • Managing systems for monitoring system performance and availability
  • Writing and deploying scripts for task automation and system administration

  Wymagania

  Recommended training

  Konspekt

  1. Introduction to Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD)
   • Describe the principles of DevOps and the role of Jenkins.
  2. Author Pipelines
   • Create basic pipelines to run Jenkins jobs.
  3. Deploy Applications with Pipelines
   • Safely and automatically deploy applications to OpenShift Container Platform.
  4. Implement Pipeline Security and Monitoring
   • Manage the security and monitor the performance of pipelines.

  Uwagi

  Duration – 2 days

  Recommended next exam or course

   

  Technology considerations

  • Internet access required.

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5888 PLN(1270 EUR)Cena brutto:7242.24 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6364 PLN – tabela nr. 185/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-22. Obowiązująca od: 2023-09-25. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  Gdańsk
  Gdańsk - 2023-09-25 / 2023-09-26 PL
  Dodaj do koszyka