Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  DO313 Red Hat Single Sign-On (SSO) Administration

  DO313

  Opis

  Introduction to configuring and managing Red Hat Single Sign-On (SSO) for authenticating and authorizing applications Red Hat Single Sign-On Administration (DO313) is designed for system administrators who want to install, configure and manage Red Hat Single Sign-On servers for securing applications. Learn about the different ways to authenticate and authorize applications using single sign-on standards like OAuth and OpenID Connect (OIDC). You will also learn how to install and configure Red Hat SIngle Sign-On on the OpenShift Container Platform. This course is based on Red Hat Single Sign-On version 7.6. Course content summary:

  • Installing Red Hat Single Sign-On on virtual machines and on OpenShift Container Platform
  • Authenticating and authorizing applications using OAuth and OIDC
  • Configuring Identity Brokering and user identity federation from external systems
  • Configuring password policies

  Cel

  Impact on the organization
  This course is intended to develop the skills needed to configure authentication and authorization for applications using single sign-on standards like OIDC and OAuth, resulting in improved security and simplified authentication and authorization.

  Impact of the individual
  As a result of attending this course, students will understand how to use Red Hat Single Sign-On to configure, manage, and troubleshoot authentication and authorization security policies for business-critical applications.

  Students will learn how to install, configure and manage an instance of Red Hat Single Sign-On on bare metal, virtual machines and OpenShift, and configure authentication and authorization security policies for applications.

  Grupa docelowa

  • System Administrators responsible for administering Red Hat Single Sign-On servers.

  Wymagania

  Recommended training

  Konspekt

  Outline for this course

  1. Introduce Red Hat Single Sign-On
   • Identify the main components of Red Hat Single Sign-On
  2. Install and Configure Red Hat Single Sign-On
   • Identify the best option for installing and configuring RH SSO depending on the infrastructure
  3. Authentication and Authorization
   • Configure authentication and authorization for applications
  4. Identity Brokering and User Federation
   • Configure RH SSO to secure applications from multiple identity providers by using user federation and social logins
  5. Red Hat Single Sign-On on OpenShift
   • Install and configure Red Hat Single Sign-On on OpenShift

  Uwagi

  Duration – 2 days (classroom) or 3 days (VT)

  Recommended next exam or course

  • none

  Technology considerations

  • Internet access is required.

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5908 PLN(1270 EUR)Cena brutto:7266.84 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6517 PLN – tabela nr. 187/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-26. Obowiązująca od: 2023-09-27. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  Gdańsk
  Gdańsk - 2023-10-16 / 2023-10-17 PL
  Gdańsk - 2023-11-27 / 2023-11-28 PL
  Katowice
  Katowice - 2023-11-13 / 2023-11-14 PL
  Katowice - 2023-10-02 / 2023-10-03 PL
  Kraków
  Kraków - 2023-10-09 / 2023-10-10 PL
  Kraków - 2023-11-20 / 2023-11-21 PL
  Virtual Training
  Virtual - 2023-10-02 / 2023-10-04 PL
  Virtual - 2023-11-27 / 2023-11-29 PL
  Warszawa
  Warszawa - 2023-10-02 / 2023-10-03 PL
  Warszawa - 2023-11-27 / 2023-11-28 PL
  Wrocław
  Wrocław - 2023-12-11 / 2023-12-12 PL
  Dodaj do koszyka