51. tydzień 2020 r. – jeden z bardziej pracowitych. Jednocześnie dzieje się aż 8 różnorodnych szkoleń. Wszystkie dostarczane są wirtualnie. Edukacyjnie – wszystkie ręce na pokładzie, by dostarczyć zamówioną wiedzę na czas.

Ten ostatni pełnoprawny szkoleniowo grudniowy tydzień będzie wyzwaniem!

  • Będzie wszystko ze ścieżki administracji systemami Red Hat/RHEL 8,
  • będzie administracja zaawansowana systemem SUSE/SLES 15,
  • będzie również Red Hat OpenShift – zarówno administracja, jak i szkolenie ze ścieżki deweloperskiej,
  • dla twórców oprogramowania, kolejne tego typu szkolenie – Python zaawansowany.
  • odbędą się również warsztaty ze strojenia poleceń w Oracle. 

Czyż to nie przepiękna różnorodność?! W dodatku cała WIRTUALNA!

Jeszcze kilka miesięcy temu taki scenariusz wydawałby się abstrakcją.

Zobaczcie, jak bardzo zmieniły się okoliczności.

Zobaczcie, jak bardzo zmieniliśmy się MY/WY i nasze/wasze postrzeganie rzeczywistości.

Człowiek to jednak zwierzę ze zdolnościami adaptacyjnymi, potrafi przystosować się do zmian.

Życzymy sobie i Wam udanego zakończenia roku 2020!

shutterstock1180584667-v4.jpg

(photo by Shutterstock®)

Szkolenia w formule otwartej:

Szkolenia w formule zamkniętej: