Cena Netto:
4 600.00 PLN
Brutto: 5 658.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie/warsztat Oracle 18c: Strojenie poleceń SQL i procedur PL/SQL w przejrzysty i szeroki sposób prezentuje zagadnienia pozwalające na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów zachodzących podczas wykonywania poleceń SQL i programów PL/SQL, na monitorowanie i diagnozowanie problemów wydajnościowych oraz implementowanie rozwiązań. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem optymalizacji poleceń SQL i programów PL/SQL.

Cel

Nabycie wiedzy poziomu Ekspert.

Grupa docelowa:

Szkolenie to jest przeznaczone dla doświadczonych programistów i administratorów bazy danych, którzy spotykają się na co dzień z problemami wydajnościowymi zarówno w określonych poleceniach SQL jak i całych procesach zaimplementowanych po stronie bazy danych Oracle.

Uwagi:

Zajęcia trwają 4 dni.

Poziom - Ekspert

Sugerowane szkolenia poprzedzające:
Oracle 18c: SQL – zaawansowane programowanie i projektowanie
- Oracle 18c: PL/SQL – zaawansowane programowanie baz danych

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

Wymagania:

 • Swobodne posługiwanie się językiem SQL i PL/SQL.
 • Doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle lub innym silnikiem relacyjnej bazy danych.

Konspekt

 1. Metodyka strojenia aplikacji
  • Odnalezienie problemu
  • Diagnozowanie przyczyny
  • Aplikowanie rozwiązania
 2. Architektura bazy danych i instancji
  • Podstawowe informacje o plikach i procesach serwera
  • Struktury pamięci (SGA, PGA)
  • Proces parsowania i współdzielenia kursorów
 3. Analiza planu wykonania polecenia
  • Sposoby pozyskiwania hipotetycznego i rzeczywistego planu zapytania (EXPLAIN PLAN, DBMS_XPLAN, SQLPlus Autotrace)
  • Oznaczanie kolejności kroków algorytmu
  • Interpretacja zawartości drzewa planu
  • Plany adaptywne
 4. Proces optymalizacji kosztowej i sterowanie praca optymalizatora kosztowego
  • Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
  • Parametry sesji i instancji
  • Podpowiedzi (hinty)
  • Wzorce planów zapytań (outlines)
  • Zarządzanie planami zapytań (baselines)
 5. Statystyki i histogramy
  • Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
  • Sposoby zbierania statystyk i histogramów
  • Strategie zliczania i estymacji statystyk, próbkowanie ad hoc
  • Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania, monitorowanie zmian
  • Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
  • Statystyki systemowe i słownikowe
  • Statystyki adaptywne
 6. Logiczna i fizyczna struktura bazy
  • Przestrzenie tabel, Segmenty, Rozszerzenia, Bloki
 7. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez prawidłową gospodarkę miejscem
  • Kiedy stosować pełny odczyt
  • Alokacja przestrzeni w bloku i segmencie, wskaźnik wysokiej wody, PCTFREE
  • Wpływ operacji DML oraz sposobu alokacji przestrzeni na wydajność odczytów
  • Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
  • Reorganizacja fizyczna danych, obcinanie, defragmentacja, przebudowa
 8. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez fizyczne wydzielenie „gorących danych”
  • Tablice tymczasowe
  • Partycjonowanie
  • Widoki zmaterializowane
 9. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez kompresję danych
  • Kompresja OLTP
  • Kompresja OLAP
 10. Optymalizacja odczytu poprzez indeks
  • Pojęcie ROWID, budowa indeksów BTREE
  • Porównanie efektywności dostępu do danych poprzez indeksy BTREE i FULL SCAN
  • Wpływ indeksów na operacje DML
  • Strategie zakładania i usuwanie indeksów
  • Indeks „dobry” i „zły”, wpływ entropii fizycznego rozmieszczenia danych na koszty użycia indeksu
  • Właściwości i statystyki indeksów
  • Rodzaje odczytów: UNIQUE, RANGE, SKIP, FULL, FAST FULL, MIN/MAX
  • Rodzaje indeksów: unikalne, funkcyjne, wielokolumnowe, z odwróconym kluczem, lokalne/globalne, wirtualne, niewidzialne
  • Wartości NULL w indeksach
  • Tablice zorganizowane indeksowo (IOT)
  • Indeksy bitmapowe i złączeniowe
 11. Optymalizacja procesu sortowania
  • Sortowanie pamięciowe
  • Sortowania indeksowe
  • Sortowania lingwistyczne
 12. Optymalizacja złączeń i podzapytań
  • Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
  • Złączenia w systemach OLTP i OLAP
  • Złączenia gwiazdowe
  • Kolejność łączeń
  • Złączenia zewnętrzne
 13. Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu
  • v$sql...., dba_hist...
  • Śledzenie sesji bazodanowej/procesu
  • Śledzenie sesji aplikacyjnej/użytkownika w modelu dzierżawy połączenia do bazy danych
  • Narzędzie TkProf, TrcSess
  • Raporty ASH i AWR
 14. Wydajność kodu PL/SQL
  • Używanie wartości literalnych w poleceniach SQL
   • zasady współdzielenia kursorów
   • używanie wartości literalnych w poleceniach SQL
   • kursory adaptywne
  • Prawidłowy sposób komunikacji SQL <=> PL/SQL
   • kursory a operacje masowe
   • prefetch
   • for update
  • Funkcje własne w SQL
   • lokalne
   • buforowanie wyników funckji
   • determinizm a wydajność
  • Przekazywanie parametrów przez kopię/wskaźnik
  • Wtapianie krótkich procedur na etapie kompilacji
  • Zarządzanie kompilatorem
   • poziomy optymalizacji kompilatora
   • Natywna kompilacja
  • Inne aspekty optymalizacji PL/SQL