Cena Netto:
3 850.00 PLN
Brutto: 4 735.50 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu: 

 • Umiejętność implementowania zaawansowanej obsługi wielowątkowości 
 • Umiejętność przetwarzania i transformowania danych XML i JSON
 • Umiejętność integracji z bazami danych oraz optymalizacji wydajności i profilowania programu  oraz testowania aplikacji

Cel

 • Zapoznanie się z zaawansowaną konstrukcją języka Python
 • Opanowanie umiejętności implementowania zaawansowanej wielowątkowości w kontekście obsługi wywołań sieciowych
 • Znajomość zagadnień związanych z integracją z bazami danych oraz optymalizacją wydajności i profilowaniem programu
 • Wprowadzenie do popularnych bibliotek [IPython, Requests, Scrapy, BeautifulSoup, PIL / Pillow, NumPy, SciPy, matplotlib]

Grupa docelowa:

Kurs jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych programistów programujących w języku Python. W istotnym stopniu poszerza on ich wiedzę dotyczącą programowania wielowątkowego oraz mechanizmów wewnętrznych języka. Wiedza i wykształcone w trakcie zajęć umiejętności, pozwalają na wydajniejsze i pozbawione typowych błędów programowanie w tym języku. Zajęcia poruszają także zagadnienia bezpośrednio związane ze współczesnymi metodykami wytwórczymi oprogramowania.

Uwagi:

Szkolenie trwa: 3 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Znajomość programowania w języku Python na poziomie średnio zaawansowanym
 • Umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows lub GNU/Linux
 • Znajomość podstaw zagadnień dotyczących programowania obiektowego i diagramów UML
 • Umiejętność programowania okazjonalnego i prostej obróbki i weryfikacji danych

Konspekt

 1. Zaawansowane konstrukcje języka
  • Dekoratory
  • Metaklasy
  • Desksryptory
  • Rozszerzanie typów wbudowanych 
 2. Izolowanie środowiska pracy
  • Virtualenv
  • Virtualenvwrapper 
 3. Internacjonalizacja i standard Unicode
  • Obsługa Unicode w języku Python
  • Wielojęzyczność aplikacji i jej implementacja 
 4. Programowanie wielowątkowe
  • Zaawansowane możliwości szeregowania zadań w interpreterze Python
  • Implementacja wielowątkowości
  • Tworzenie i obsługa wątków
  • Blokady, semafory, zmienne decyzyjne
  • Praca z pulą wątków
  • Diagnostyka i usuwanie błędów w aplikacjach wielowątkowych Python 
 5. XML i JSON
  • DOM i jego obsługa w języku Python
  • Wprowadzenie do ElementTree
  • Poruszanie się po dokumencie XML
  • Tworzenie nowego dokumentu XML
  • JSON
  • Obsługa JSONa w Pythonie
  • Konwertowanie Pythona do JSONa 
 6. Integracja z bazami danych
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Oracel
  • MongoDB
  • Mapowanie obiektowo­relacyjne (ORM) 
 7. Testowanie aplikacji
  • testy jednostkowe
  • moduł unittest
  • py.test i inne popularne biblioteki testujące
  • test­driven development.
 8. Optymalizacja wydajności i profilowanie programu
  • Profilowanie przykładowego projektu aplikacji
  • Identyfikacja „wąskich gardeł” 
 9. Kierunki rozwoju języka i Python 3.x
  • Nowości dostępne w wersji 3.x
  • Zmiany składni wywołań
  • Konwersja istniejących aplikacji do nowej wersji interpretera 
 10. Wprowadzenie do popularnych bibliotek
  • IPython
  • Requests
  • Scrapy
  • BeautifulSoup
  • PIL / Pillow
  • NumPy
  • SciPy
  • matplotlib 
 11. Framework Django i jego zastosowanie (moduł opcjonalny)
  • Tworzenie i konfiguracja projektu i aplikacji
  • Modele – interakcja z bazą danych
  • Operowanie na danych – ORM
  • Automatyczny interfejs administracyjny – omówienie
  • Widoki
  • Szablony
  • Mapowanie odnośników 
 12. Tworzenie interfejsu użytkownika z zastosowaniem PyQt/PySide  (moduł opcjonalny)
  • Podstawowe widgety Qt
  • Obsługa zdarzeń: slots & signals
  • Tworzenie okien dialogowych
  • Okno główne aplikacji
  • Używanie QtDesigner
  • Zasoby
  • Widgety wykorzystujące Model/View/Controller
  • Współpraca z bazami danych