23.03.2011

W trakcie tworzenia nowego oprogramowania, pokaźną część kosztów stanowi praca programisty. Stąd nacisk na języki bardzo wysokiego poziomu które przy mniejszym nakładzie sił i środków, dają pożądane rezultaty.

Jednym z takich języków jest Python który rozwijany jako projekt Open Source, wykorzystywany jest w dziedzinach w których liczy się czas, jakość tworzonego rozwiązania, niezawodność a także koszt. Będąc w pełni obiektowy i wspierając silną integrację z innymi językami programowania, bez wątpienia posiada to „coś” co pozwala wprost cieszyć się programowaniem i inżynierską elegancją rozwiązania.

Kształcimy kompetencje związane z językiem Python począwszy od solidnych podstaw programowania poprzez wykorzystanie wzorców projektowych do stosowania języka przy tworzeniu aplikacji internetowych. Z naszych doświadczeń wynika że potrafimy przybliżyć to co nazywane jest filozofią języka.

Co oferujemy

Uczestnicząc w zajęciach które proponujemy zyskujesz:

  1. Wiedzę związaną z językiem programowania Python
  2. Poszerzenie wiedzy i informacje o technologiach które niebawem będą stosowane produkcyjnie.
  3. Konkurencyjną cenę co do której możemy powiedzieć że jest obecnie najlepszą ceną na rynku za ten zakres i jakość wiedzy i kształconych umiejętności
  4. Dostęp do instruktorów których doświadczenie i wiedza jest zweryfikowana poprzez uczestnictwo w projektach.
  5. Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i pomiaru jakości szkolenia.

Nasze cele

We wszystkich oferowanych szkoleniach związanych z językiem Python naszym celem jest:

  1. Wykształcenie umiejętności i dostarczenie wiedzy dotyczącej języka Python
  2. Przekazanie idei zwanych filozofią języka
  3. Uzyskanie wiedzy o technologiach związanych z językiem Python podnoszących jakość i szybkość tworzenia rozwiązań.
  4. Wskazanie narzędzi i zasobów które pozwolą na samodzielne podnoszenie swoich kwalifikacji
  5. Dokumentowanie omawianych mechanizmów poprzez odpowiednie przykłady w kodzie źródłowym które będą promowały dobre praktyki i standardy.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia pozwalające uzyskać pełne kompetencje twórcy oprogramowania z zastosowaniem tego języka niezależnie od obecnego poziomu wiedzy słuchacza.

Dla początkujących szkolenie wprowadzające w zagadnienia używania tego języka.

Dla średniozaawansowanych programistów mamy wyższy poziom wtajemniczenia:

Kolejny kurs jest przeznaczony dla osób programujących już w języku Python na poziomie średnio zaawansowanym, które chcą zapoznać się z zastosowaniem i implementowaniem wzorców projektowych we własnych aplikacjach:

Dla programistów tworzących aplikacje internetowe w języku Python mamy zajęcia koncentrują się na kształceniu umiejętności i dostarczaniu wiedzy dotyczącej stosowania zestawu bibliotek i wywołań zgrupowanych w ramach popularnego frameworku Django: