Cena Netto:
4 200.00 PLN
Brutto: 5 166.00 PLN
Nadchodzące szkolenia:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

 • Identyfikacja i umiejętność implementacji wzorców projektowych GoF we własnych projektach.
 • Umiejętność określania kosztów i zysku zastosowania wybranego wzorca.
 • Określanie kontekstu poprawnej implementacji wybranego wzorca projektowego.

Cel

 • Zapoznanie się z „klasycznymi” wzorcami projektowymi oraz siłami nań wpływającymi i kontekstem ich stosowania
 • Zapoznanie się z zaawansowanymi aspektami implementowania wzorców projektowych we własnych projektach
 • Zapoznanie się z mocnymi i słabymi stronami każdego z wzorców projektowych

Grupa docelowa:

Kurs jest przeznaczony dla osób programujących już w języku Python na poziomie średnio zaawansowanym, które chcą zapoznać się z zastosowaniem i implementowaniem wzorców projektowych we własnych aplikacjach. Zajęcia skupiają się na zaprezentowaniu na rzeczywistych przykładach zakresu zastosowań wzorców projektowych w języku Python i co bardzo istotne, przykładów pozytywnych jak i negatywnych. Zakres zagadnień ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć obejmuje także podejmowanie i weryfikowanie decyzji architektonicznych związanych z zastosowaniem konkretnych wzorców projektowych w rozbudowanych aplikacjach. Zajęcia skupiają się wyłącznie na wzorcach GoF.

Uwagi:

Szkolenie trwa 4 dni.

Możliwa realizacja w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Umiejętność programowania w języku Python na poziomie średnio zaawansowanego programisty
 • Znajomość podstaw analizy obiektowej
 • Znajomość języka UML na poziomie średnio zaawansowanym
 • Biegłe posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE

Konspekt

 1. Wprowadzenie do wzorców projektowych
  • Rola i znaczenie wzorców projektowych
  • Siły wpływające na wybór wzorca
  • Proponowane rozwiązania
  • Kontekst rozwiązania
  • Ogólne zakresy zastosowań wzorców projektowych
  • Wzorce GoF a inne wzorce
  • Metody klasyfikacji
 2. Strukturalne wzorce projektowe
  • Adapter (klasowy i obiektowy)
  • Most (ang. Bridge ) (obiektowy)
  • Kompozyt (ang. Composite ) (obiektowy)
  • Dekorator (ang. Decorator ) (obiektowy)
  • Pyłek (ang. Flyweight ) (obiektowy)
  • Fasada (ang. Façade ) (obiektowy)
  • Pełnomocnik (ang. Proxy ) (obiektowy)
 3. Konstrukcyjne wzorce projektowe
  • Metoda wytwórcza (ang. Factory Method ) (klasowy)
  • Fabryka Abstrakcyjna (ang. Abstract Factory ) (obiektowy)
  • Budowniczy (ang. Builder ) (obiektowy)
  • Prototyp (ang. Prototype ) (obiektowy)
  • Singleton (obiektowy)
 4. Behawioralne wzorce projektowe
  • Łańcuch zobowiązań (ang. Chain of Responsibility ) (obiektowy)
  • Polecenie (ang. Command ) (obiektowy)
  • Interpreter (ang. Interpreter ) (klasowy)
  • Interator (obiektowy)
  • Mediator (ang. Mediator ) (obiektowy)
  • Pamiątka (ang. Memento ) (obiektowy)
  • Obserwator (ang. Observer ) (obiektowy)
  • Stan (ang. State ) (obiektowy)
  • Strategia (ang. Strategy ) (obiektowy)
  • Metoda szablonowa (ang. Template Method ) (klasowy)
  • Odwiedzający (ang. Visitor ) (obiektowy)
  • Alokacja zasobu jest inicjalizacją (ang. RAII - Resource Acquisition Is Initialization ) (obiektowy)