Red Hat OpenShift jest kompletną platformą dla aplikacji kontenerowch, która naturalnie integruje takie technologie, jak Docker i Kubernetes – potężny system zarządzania klastrami kontenerów i orkiestracji – i łączy je z korporacyjną podstawą, czyli Red Hat Enterprise Linux.

OpenShift integruje architekturę, procesy, platformy i usługi niezbędne do wzmocnienia zespołów rozwoju aplikacji i operacyjnych.

OpenShift zapewnia zespołom programistycznym i operacyjnym wspólną platformę i zestaw narzędzi. To dopasowuje oba typy zespołów do wspólnego, ciągłego działania (tworzenie aplikacji i przepływ prac związanych z utrzymaniem). Dzięki temu rozwiązaniu można wyeliminować procesy powolne, niezautomatyzowane, „wąskie gardła” i  dopasować je do tempa wymagań biznesowych.

Szkolenia z Red Hat OpenShift

Dokładne schematy zalecanych ścieżek szkoleniowych OpenShift dla Administratorów oraz dla Deweloperów dostępne są TUTAJ

W tematykę szkoleń z obszaru Red Hat OpenShift Platform wprowadza filmik (bezpłatny do pobrania, po uprzedniej rejestracji przez stronę Red Hat):

Obszar szkoleń Red Hat OpenShift w OSEC przedstawia się następująco:


DO101 Introduction to Red Hat OpenShift Applications
DO180 Red Hat OpenShift Administration I: Containers & Kubernetes

DO188 Red Hat OpenShift Development I: Introduction to Containers with Podman
EX188 Red Hat Certified Specialist in Containers exam
EX188K Red Hat Certified Specialist in Containers exam

DO244 Developing Applications with Red Hat OpenShift Serverless and Knative
DO246 Red Hat OpenShift with Serverless and Knative

DO280 Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster
EX280 Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration exam
EX280K Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration exam
DO281 Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster with exam

DO288 Red Hat OpenShift Developer II: Building Kubernetes Applications
EX288 Red Hat Certified Specialist in OpenShift Application Development exam
EX288K Red Hat Certified Specialist in OpenShift Application Development exam
DO289 Red Hat OpenShift Development II: Containerizing Applications with exam

DO316 Managing Virtual Machines with Red Hat OpenShift Virtualization
DO322 Red Hat OpenShift Installation Lab

DO328 Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service Mesh
EX328 Red Hat Certified Specialist in Building Resilient Microservices exam
EX328K Red Hat Certified Specialist in Building Resilient Microservices exam
DO329 Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service Mesh with exam

DO370 Enterprise Kubernetes Storage with Red Hat OpenShift Data Foundation
EX370 Red Hat Certified Specialist in OpenShift Data Foundation exam
EX370K Red Hat Certified Specialist in OpenShift Data Foundation exam
DO371 Enterprise Kubernetes Storage with Red Hat OpenShift Data Foundation and exam

DO380 Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise
EX380 Red Hat Certified Specialist in OpenShift Automation and Integration Exam
EX380K Red Hat Certified Specialist in OpenShift Automation and Integration Exam
DO381 Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise with exam

DO400 Red Hat DevOps Pipelines and Processes: CI/CD with Jenkins, Git, and Test Driven Development

DO480 Multicluster Management with Red Hat OpenShift Platform Plus
EX480 Red Hat Certified Specialist in Multicluster Management Exam
EX480K Red Hat Certified Specialist in Multicluster Management Exam
DO481 Multicluster Management with Red Hat OpenShift Platform Plus with Exam

DO700 Red Hat Container Adoption Boot Camp for Administrators
DO720 Red Hat Container Adoption Boot Camp for Developers

Zapraszamy na szkolenia:)