Red Hat OpenShift jest kompletną platformą dla aplikacji kontenerowch, która naturalnie integruje takie technologie, jak Docker i Kubernetes – potężny system zarządzania klastrami kontenerów i orkiestracji – i łączy je z korporacyjną podstawą, czyli Red Hat Enterprise Linux.

OpenShift integruje architekturę, procesy, platformy i usługi niezbędne do wzmocnienia zespołów rozwoju aplikacji i operacyjnych.

OpenShift zapewnia zespołom programistycznym i operacyjnym wspólną platformę i zestaw narzędzi. To dopasowuje oba typy zespołów do wspólnego, ciągłego działania (tworzenie aplikacji i przepływ prac związanych z utrzymaniem). Dzięki temu rozwiązaniu można wyeliminować procesy powolne, niezautomatyzowane, „wąskie gardła” i  dopasować je do tempa wymagań biznesowych.

Szkolenia z Red Hat OpenShift

W tematykę szkoleń z obszaru Red Hat OpenShift Platform wprowadza filmik (bezpłatny do pobrania, po uprzedniej rejestracji przez stronę Red Hat):

Obszar szkoleń Red Hat OpenShift w OSEC przedstawia się następująco:

Zapraszamy na szkolenia:)