Nie wszyscy mogą wyrwać się z pracy na cztery, pięć dni szkoleń z obszaru Red Hat czy JBoss.
Nie każdy może dojechać do centrum szkoleniowego w innym mieście.

Wiecie jaka jest na to rada?

Red Hat Learning Subscription – roczny dostęp do szkoleń online i innych materiałów dydaktycznych Red Hat (video, e-booków, labów).

Poczytajcie więcej, zapraszamy.