W ramach wysiłków na rzecz poprawy doświadczeń edukacyjnych, Red Hat® rozszerzył dostęp do laboratorium dla większości szkoleń – tych obejmujących wirtualne środowisko szkoleniowe – do 45 dni po dacie zakończenia zajęć*.Aktualizacja ta została wprowadzona na podstawie informacji zwrotnych od Uczestników szkoleń Red Hat, którzy wyrażali potrzebę dodatkowego czasu na rozwój i na wzmocnienie nowo nabytych umiejętności.Pełne szczegóły tej zmiany są dostępne na blogu Red Hat – https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-extends-training-course-lab-access.Jeżeli pojawią się co do tego dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z zespołem OSEC.
Zapraszamy,* To rozszerzenie dostępu dotyczy większości szkoleń Red Hat, z kilkoma wyjątkami. Do tej pory rozszerzenie nie dotyczyło DO380, DO480 ani TL500. Będziemy aktualizować te informacje o wszelkie przyszłe oferty lub wyjątki.