OSEC Sp. z o.o. uzyskał odnowienie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według Normy PN-EN ISO 9001:2015-10, w zakresie pozaszkolne formy edukacji i działalność wspomagająca edukację.

Certika Sp. z o.o. – po odpowiednim audycie – wystawiła dla OSEC

Certyfikat Nr 67/2019/P

(jak poniżej) 🙂

certyfikat672019ppodpis-2019-2022.png