Od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z RODO 
(RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem!

By wyjść naprzeciw wymogom RODO oraz zachować zasadę transparentności, przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, o tym
w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa. 

Zobowiązujemy się szanować Twoją prywatność.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności

#politykaprywatnosci