Spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje i kongresy

729x308.jpg

 

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 – Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym –

 

Cel wdrażanych procedur:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań / wydarzeń oraz pracowników / dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie.
  • Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania/wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
  • Opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z przemysłem wydarzeń i spotkań.
  • Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

Wytyczne zostały podzielone na części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania
  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusa

Na podstawie powyższych wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa (1+2) powstał dokument: OSEC Regulamin COVID-19 (*)

UWAGA – osoby przychodzące na szkolenia lub egzaminy Red Hat realizowane przez EducationCenter – proszone są o zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminów EducationCenter:

(*) do wszystkich dokumentów zastosowanie ma aktualizacja z dnia 12.08.2020 ujęta w dokumencie:

Materiały źródłowe pochodzą ze strony https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Do pobrania:

Inne materiały do pobrania ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego (tutaj)