Red Hat® OpenShift® Virtualization, funkcja Red Hat OpenShift, umożliwia zespołom IT uruchamianie maszyn wirtualnych (VM) wraz z kontenerami na tej samej platformie, upraszczając zarządzanie i skracając czas produkcji.

OpenShift Virtualization pozwala administratorom maszyn wirtualnych wprowadzić je do konteneryzowanych procesów pracy poprzez uruchomienie maszyny wirtualnej w kontenerze. Dzięki temu administratorzy mogą wdrażać i zarządzać maszynami wirtualnymi obok kontenerów, na jednej platformie. Pozwala to organizacjom czerpać korzyści z istniejących inwestycji w wirtualizację, jednocześnie korzystać z prostoty i szybkości nowoczesnej platformy aplikacji.

OpenShift daje organizacjom drogę do przyszłości natywnej dla chmury, jednocześnie pozwala im zachować istniejące obciążenia działające na maszynach wirtualnych na jednej platformie.

Jakie są korzyści z wirtualizacji Red Hat OpenShift?


Ulepszenie strategii modernizacji

OpenShift Virtualization oferuje pojedynczą platformę do zarządzania zarówno maszynami wirtualnymi (VM), jak i kontenerami, zmniejszając złożoność utrzymywania oddzielnych infrastruktur i narzędzi do zarządzania.

Zwiększenie wydajności operacyjnej

Ujednolicając zarządzanie i obsługę maszyn wirtualnych i kontenerów, OpenShift Virtualization zmniejsza koszty operacyjne i zapewnia lepsze dopasowanie między działami IT a zespołami programistycznymi. Maksymalizuje również wykorzystanie sprzętu, prowadząc do znacznych oszczędności kosztów.

Usprawnione tworzenie i wdrażanie aplikacji

Integrując maszyny wirtualne z platformą aplikacji OpenShift, zapewnia spójne środowisko do tworzenia i wdrażania aplikacji. Deweloperzy mogą szybciej tworzyć, testować i wdrażać aplikacje, skracając czas wprowadzania ich na rynek.

Interoperacyjność i otwarte standardy

OpenShift Virtualization działa w oparciu o otwarte standardy, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą lokalnych i publicznych infrastruktur chmurowych. Zapewnia to elastyczność i daje organizacjom możliwość wyboru miejsca uruchamiania obciążeń, aby jak najlepiej dopasować je do aplikacji i strategii IT.

Jak działa wirtualizacja w Red Hat OpenShift?

OpenShift Virtualization to operator dołączony do każdej subskrypcji OpenShift. Można go zainstalować z OpenShift Marketplace i umożliwia administratorom maszyn wirtualnych i architektom infrastruktury tworzenie i dodawanie zwirtualizowanych aplikacji do swoich projektów z OperatorHub w taki sam sposób, jak w przypadku aplikacji kontenerowej.

Istniejące maszyny wirtualne można migrować z innych platform na platformę aplikacji OpenShift za pomocą bezpłatnych, intuicyjnych narzędzi do migracji. Powstałe w ten sposób maszyny wirtualne będą działać obok kontenerów na tych samych węzłach Red Hat OpenShifta.

OpenShift Virtualization dodaje nowe obiekty do klastra Red Hat OpenShift za pośrednictwem niestandardowych zasobów, aby umożliwić zadania wirtualizacji. Zadania te obejmują:

  • Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi LinuxⓇ i Windows.
  • Łączenie się z maszynami wirtualnymi za pomocą interfejsu użytkownika i narzędzi CLI.
  • Importowanie i klonowanie istniejących maszyn wirtualnych, w tym maszyn wirtualnych VMware i Red Hat Virtualization.
  • Zarządzanie kontrolerami interfejsów sieciowych i dyskami pamięci masowej podłączonymi do maszyn wirtualnych.
  • Migracja maszyn wirtualnych na żywo między węzłami.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziemy na stronie Red Hat – https://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/openshift/virtualization

W razie pytań także służymy pomocą ze strony naszych OSECowych Ekspertów