W czasach kryzysu, wszyscy liczą dokładnie każdą złotówkę. Działy IT zmuszane są do optymalizcji oraz redukcji kosztów. Teraz jak nigdy przedtem przydaje się umiejętność szacowania pojemności oraz wydajności posiadanych systemów.

Efektywne wykorzystanie zasóbów sprzętowych pozwoli zredukować koszty. Środki dotychczas przeznaczane na rozbudowę infrastruktury sprzętowej można będzie przeznaczyć na inne, w tych trudnych czasach ważniejsze cele.

Nasz partner Red Hat inc. opracował szkolenie RH442 Monitoring & Performance Tuning omawiające zagadnienia strojenia systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux oraz aplikacji mu towarzyszących.

W trakcie zajeć poznajemy metody gromadzenia oraz prezentacji parametrów pracy systemu oraz aplikacji. Omawiane są niskopoziomowe metody analizy pracy jądra systemu. Omawiana jest teoria kolejkowania, która jest istotna dla zrozumienia dalszych zagadnień.

W kolejnych etapach przedstawiane są takie zagadnienia jak:

  • kompensacja charatkterystyki mechaniki dysków twardych
  • zarządzanie pamięcią
  • planista zadań
  • allokacja pamięci
  • typy pamięci podręcznych
  • mechanizm przejmowania pamięci
  • parametryzowanie podsystemu sieci

Szkolenie nie przedstawia gotowych receptur na osiągnięcie konkretnego celu. Filozofia tego szkolenia to dogłębne wyjasnienie działania najważniejszych mechanizmów z systemie operacyjnym i ich wpływ na działanie aplikacji. Uczestnik kursu znając te zagadnienia jest w stanie samodzielnie dokonać strojenia dowolnych aplikacji działajacych w jego środowisku.

Takie podejście gwarantuje, że metody strojenia będą miały zastosowanie wobec dowolnych programów a nie wyłącznie wobec konkretnych aplikacji omówionych na szkoleniu.

Szkolenie jest wymagające i posiadanie aktualnego certyfikatu chociaż nie wymagane formalnie jest silnie zalecane.

Poznaj szczegóły szkolenia RH442 Red Hat Enterprise System Monitoring and Performance Tuning