PERL – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.

LICENCJA
Perl to wolne oprogramowanie, dostępne pod licencjami GPL i artystyczną. Perl jest dostępny dla wielu systemów operacyjnych, lecz jego naturalne środowisko to Unix i jego pochodne. Rośnie popularność Perla w środowisku Microsoft Windows. Jako przykład praktycznego zastosowania Perla można podać oprogramowanie Wikipedii, które aż do stycznia 2002 było skryptem CGI napisanym w Perlu.

FILOZOFIA PERLA
Perl został zaprojektowany jako praktyczne narzędzie do analizy plików tekstowych i tworzenia raportów. Jednym z naczelnych haseł jest Można to zrobić na różne sposoby (ang. There is more than one way to do it – TIMTOWTDI – wymawiane jak Tim Toady). Jednym z podstawowych zamysłów projektu było uczynienie łatwych zadań łatwymi do wykonania, zaś trudnych – wykonalnymi. Wszechstronność Perla pozwala na programowanie w różnych modelach: proceduralnym, funkcyjnym czy obiektowym, chociaż purystom przeszkadza podejście polegające na przedkładaniu wygody programisty nad czystość projektu.
Umożliwia powiązanie systemów i struktur danych, których współpraca nie była przewidywana w momencie projektowania.”

[za http://pl.wikipedia.org/wiki/Perl]

CO OFERUJEMY?

Uczestnicząc w zajęciach, które proponujemy, zyskujesz:

  • Wiedzę związaną z językiem programowania Perl
  • Dostęp do instruktorów których doświadczenie i wiedza jest zweryfikowana poprzez uczestnictwo w projektach.
  • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i pomiaru jakości szkolenia.

NASZE CELE

We wszystkich oferowanych szkoleniach związanych z językiem Perl naszym celem jest:

  • Wykształcenie umiejętności i dostarczenie wiedzy dotyczącej języka Perl
  • Zdobycie praktycznych umiejętności budowania małych i średnich rozwiązań informatycznych.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności „programowania okazjonalnego” i obróbki danych.
  • Przekazanie idei zwanych filozofią języka
  • Uzyskanie wiedzy o technologiach związanych z językiem Perl podnoszących jakość i szybkość tworzenia rozwiązań.
  • Wskazanie narzędzi i zasobów które pozwolą na samodzielne podnoszenie swoich kwalifikacji
  • Dokumentowanie omawianych mechanizmów poprzez odpowiednie przykłady w kodzie źródłowym które będą promowały dobre praktyki i standardy.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia z zakresu: