Bardzo miło nam poinformować, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdziła objęcie patronatu nad naszym wydarzeniem – OSEC Forum 2024.

PARP – celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Cele organizowanego przez nas wydarzenia, jakim jest OSEC Forum (konferencja IT i Managementu), w kilku miejscach zbiegają się z wytycznymi PARPu. Nasza działalność szkoleniowa przyczynia się do rozwoju zasobów ludzkich, a wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej – nasz chleb powszedni – to wspieranie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasza konferencja – bezpłatna dla uczestników, merytoryczna i bardzo techniczna to także inwestycja w rozwój zasobów ludzkich z obszarów IT oraz Zarządzania projektami…

Dziękujemy, że zostały to dostrzeżone.