04.02.2020

W imieniu Organizatorów, czyli WJUGa (Warsaw Java User Group), zapraszamy na prezentację (i demo) naszego Konsultanta, Trenera i Eksperta - Andrzeja Goławskiego - CI/CD on OKD (Origin Community Distribution of Kubernetes). 

CI/CD to praktyki, które w świecie programistycznym są obecne od wielu lat. Można rzec, że stanową przyjęty standard i zostały na trwałe wpisane w proces wytwarzania oprogramowania. Mimo, że wydają się oczywiste w zastosowaniu, są sytuacje, gdy ich wdrożenie w danej organizacji napotyka trudności...

Andrzej opowie jak w prosty i szybki sposób można stworzyć pipeline odpowiedzialny za ciągłe budowanie oraz wdrażanie aplikacji w ramach platformy OKD. Teorię poprze przykładami zaprezentowanymi na "żywym organizmie" - czyli działającej instancji OKD.

Szczegóły spotkania - https://osec.pl/barcamp/265-wjug-cicd-on-okd

Rejestracja - przez Meetup (https://www.meetup.com/pl-PL/Warszawa-JUG/events/268432935/)

Zapraszamy

wjug.jpeg

 

Powrót