OSEC posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 wydany przez Certika sp. z o. o. o numerze 67/2016

znak-certyfikacji-rgb-iso-9001.jpg
osecisocertyfikat2016.jpg