OSEC posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 wydany przez Certika sp. z o. o. o numerze 67/2016

osecisocertyfikat2016.jpg