Gdy Darek ma mieć prezentację, na 90% wiadomo, że będzie o Ansible Automation. Jest Konsultantem i Specjalistą technologii open source, bezpieczeństwa i usług informatycznych bankowych, jest entuzjastą techniki i technologii IT w ogóle, ale jego konikiem jest Ansible. Certyfikowany RHCA, SCI, MCP i od 2014 r. związany z OSEC. Podczas tegorocznego OSEC Forum będzie mówił o… (nie ma niespodzianki:))

Temat: Know Your tools: Event-Driven Ansible

Event-Driven Automation wspaniale uzupełnia „tradycyjne” podejścia do automatyzacji o automatyzację zainicjowaną zdarzeniowo.  Do tej pory używając Ansible automatyzację używaliśmy najczęściej w sposób tradycyjny – poprzez jej „wypychanie” do zarządzanych systemów.

Od samego początku Ansible posiada jeszcze mało znaną metodę odwrócenia tego poprzez „zaciąganie automatyzacji” (ansible-pull). Niedawno doszła nam trzecia metoda automatyzacji w oparciu o zdarzenia.

Dzięki Event-Driven Automation możemy wykonać określone akcje w reakcji zdefiniowane na zdarzenie/a zgodnie z filozofią Ansible.

Pokazane zostanie jak można zwiększyć efektywność automatyzacji dzięki zmianie podejścia z reaktywnego do proaktywnego w monitoringu infrastruktury, zarządzaniu bezpieczeństwem, czy automatyzacji DevOps.

Zapraszamy do rejestracji na OSEC Forum – https://osecforum.pl/#rejestracja

I do zobaczenia!