Baza Usług Rozwojowych – Szkolenia, studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy – także z dofinansowaniem.

Szukaj, korzystaj i rozwijaj się

W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez Administratora dostawcy usług, na które może się zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych, oraz takich, których koszty uczestnik pokrywa z własnych środków.

OSEC spełnia wymagania i jest zweryfikowanym dostawcą usług rozwojowych (patrz Certyfikat ISO), dlatego w BUR znajdziesz naszą ofertę szkoleń, także dofinansowanych.

Najważniejsze rzeczy, o których należy wiedzieć, jeśli starasz się o dofinansowanie rozwoju osobistego (szkolenia):

  • na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego.
    Więcej informacji znajduje się na stronie Usługi rozwojowe – PARP w zakładce Uzyskaj dofinansowanie
  • Nie oznacza to jednak, że jest to jedyna możliwa sytuacja, w której będzie można pozyskać dofinansowanie na udział w usłudze. Inne, niepowiązane z Bazą możliwości dofinansowania będzie można wyszukać na stronie Ministerstwa Rozwoju: Fundusze Europejskie
  • Osoby fizyczne mogą także korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w BUR. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie: Punkty informacyjne   
  • Korzystanie z usług rozwojowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej możliwe jest też na zasadach komercyjnych tj., kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika.

Warto też zapoznać się z informacjami, jakie znajdują się na podstronie Często zadawane pytania

Oferta OSEC w Bazie Usług Rozwojowych zamieszczana jest i aktualizowana na bieżąco.
Zachęcamy do śledzenia naszej listy usług szkoleniowych.

Jeżeli nie znajdujesz odpowiedniego szkolenia, bądź odpowiadającego ci terminu – skontaktuj się z nami w celu ustalenia najlepszych opcji.

Kontakt:

Zapraszamy!

zrzut-ekranu-1521.png