Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Definiowanie pojęcia wymagania i jego roli w trakcie analizy i prowadzenia projektu
  • Stosowanie metod formalnych w analizie wymagań
  • Samodzielne określanie potrzeb zamawiającego
  • Identyfikacja luk w wymaganiach

  Cel

  • Umiejętność zbierania, zarządzania i weryfikowania wymagań
  • Określanie zalet i wad metodyk formalnych analizy wymagań
  • Umiejętne stosowanie metod wywoływania wymagań i ich weryfikacji

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla grup analityków biznesowych oraz kierowników projektów w których pracy istotną rolę spełnia zbieranie i zarządzanie wymaganiami biznesowymi. Szkolenie skupia się na elementach związanych z modelem postrzegania złożoności procesów biznesowych, ich wspomagania poprzez systemy informatyczne oraz akcentuje elementy psychologiczne pracy w środowisku ciągle zmieniających się wymagań i zaawansowanej technologii. Stanowi pomost pomiędzy technikami formalnymi a pracą z ludźmi którzy są uczestnikami oraz twórcami procesów biznesowych. Pozwala uchwycić te aspekty werbalizowania potrzeb i wymagań, które mogą stać się zagrożeniem dla projektu, jego jakości i kosztu. Umiejętności zdobyte na szkoleniu bezpośrednio skracają czas zebrania i przygotowania wymagań, redukują ryzyko związane z błędami wymagań.

  Wymagania

  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Posługiwanie się podstawowymi narzędziami pracy biurowej
  • Uczestnictwo w przynajmniej jednym projekcie będzie bardzo pomocna

  Konspekt

  1. Rola wymagań w przebiegu procesów biznesowych i implementacji systemów wspierających procesy
   • Rodzaje i definicja wymagania
   • Różnice pomiędzy potrzebą, wymaganiem, właściwością
   • Wpływ wymagań na proces analizy i modelowania procesu biznesowego
   • Wymagania w procesie wytwórczym
  2. Wykonawca i zamawiający – modele postrzegania i definiowanie porozumienia
   • Wartości klienta, klienta wewnętrznego i wykonawcy
   • Określanie modelu systemu wartości klienta i klienta wewnętrznego oraz zamawiającego w kontekście analizy wymagań
   • Elementy wspólne i rozbieżności – pojęcie przepaści informacyjnej
  3. Formalizmy, notacje i modele
   • Metody formalizowania wymagań
   • Weryfikacja wymagań z użyciem modeli formalnych
   • Luki formalizmów i ich siła
  4. Prototypowanie
   • Rodzaje prototypów i ich zastosowanie
   • Rola prototypu w inspirowaniu, weryfikacji i precyzowaniu wymagań
   • Gdzie prototyp się nie sprawdza?
  5. Aspekty uzupełniające definiowania wymagań
   • Ze względu na dane
   • Ze względu na bezpieczeństwo
  6. Proces biznesowy a wymagania – mapowanie
   • Proces biznesowy – pojęcie i elementy istotne dla analizy wymagań
   • Weryfikacja spójności wymagań ze względu na proces biznesowy
   • Wymagania w ujęciu procesowym
  7. Rola wymagań na etapie testowania
   • Testy i ich relacja z wymaganiami
   • Wymaganie jako element specyfikacji przypadków testowych
  8. Techniki precyzowania informacji
   • Przegląd technik zbierania i precyzowania informacji
   • Określanie zakresu zastosowań każdej z technik
   • Techniki „ciężkie” – przegląd
  9. Techniki niekonwencjonalne
   • Nietypowe techniki weryfikacji wymagań
   • Zalety i wady technik niekonwencjonalnych
  10. Jakość a wymagania – aspekty zależności
   • Pojęcie jakości w świetle wymagań
   • Wymaganie jako element sterujący utrzymaniem i kontrolą jakości
  11. Precyzowanie ryzyka w projektach poprzez definiowanie wymagań
   • Ryzyka w projekcie – przegląd
   • Relacja wymagań do ryzyka projektowego
  12. Dokumentowanie zebranych wymagań
   • Dokumentowanie zmian wymagań
   • Wymaganie jako część kontraktu
  13. Weryfikacja i audyt wymagań
   • Przegląd poznanych metod
   • Proces audytu wymagań i jego rola na każdym z etapów projektu

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 2 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4000 PLNCena brutto:4920 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3085 PLN – tabela nr. 096/C/NBP/2024, z dnia 2024-05-16. Obowiązująca od: 2024-05-18. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy