Cena Netto:
3 751.00 PLN
Brutto: 4 613.73 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Definiowanie pojęcia wymagania i jego roli w trakcie analizy i prowadzenia projektu

 • Stosowanie metod formalnych w analizie wymagań

 • Samodzielne określanie potrzeb zamawiającego

 • Identyfikacja luk w wymaganiach

Cel

 • Umiejętność zbierania, zarządzania i weryfikowania wymagań

 • Określanie zalet i wad metodyk formalnych analizy wymagań

 • Umiejętne stosowanie metod wywoływania wymagań i ich weryfikacji

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla grup analityków biznesowych oraz kierowników projektów w których pracy istotną rolę spełnia zbieranie i zarządzanie wymaganiami biznesowymi. Szkolenie skupia się na elementach związanych z modelem postrzegania złożoności procesów biznesowych, ich wspomagania poprzez systemy informatyczne oraz akcentuje elementy psychologiczne pracy w środowisku ciągle zmieniających się wymagań i zaawansowanej technologii. Stanowi pomost pomiędzy technikami formalnymi a pracą z ludźmi którzy są uczestnikami oraz twórcami procesów biznesowych. Pozwala uchwycić te aspekty werbalizowania potrzeb i wymagań, które mogą stać się zagrożeniem dla projektu, jego jakości i kosztu. Umiejętności zdobyte na szkoleniu bezpośrednio skracają czas zebrania i przygotowania wymagań, redukują ryzyko związane z błędami wymagań.

Uwagi:

Szkolenie trwa: 2 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

 

Wymagania:

 • Umiejętność analitycznego myślenia

 • Posługiwanie się podstawowymi narzędziami pracy biurowej

 • Uczestnictwo w przynajmniej jednym projekcie będzie bardzo pomocna

Konspekt

 1. Rola wymagań w przebiegu procesów biznesowych i implementacji systemów wspierających procesy
  • Rodzaje i definicja wymagania
  • Różnice pomiędzy potrzebą, wymaganiem, właściwością
  • Wpływ wymagań na proces analizy i modelowania procesu biznesowego
  • Wymagania w procesie wytwórczym
 2. Wykonawca i zamawiający – modele postrzegania i definiowanie porozumienia
  • Wartości klienta, klienta wewnętrznego i wykonawcy
  • Określanie modelu systemu wartości klienta i klienta wewnętrznego oraz zamawiającego w kontekście analizy wymagań
  • Elementy wspólne i rozbieżności – pojęcie przepaści informacyjnej
 3. Formalizmy, notacje i modele
  • Metody formalizowania wymagań
  • Weryfikacja wymagań z użyciem modeli formalnych
  • Luki formalizmów i ich siła
 4. Prototypowanie
  • Rodzaje prototypów i ich zastosowanie
  • Rola prototypu w inspirowaniu, weryfikacji i precyzowaniu wymagań
  • Gdzie prototyp się nie sprawdza?
 5. Aspekty uzupełniające definiowania wymagań
  • Ze względu na dane
  • Ze względu na bezpieczeństwo
 6. Proces biznesowy a wymagania – mapowanie
  • Proces biznesowy – pojęcie i elementy istotne dla analizy wymagań
  • Weryfikacja spójności wymagań ze względu na proces biznesowy
  • Wymagania w ujęciu procesowym
 7. Rola wymagań na etapie testowania
  • Testy i ich relacja z wymaganiami
  • Wymaganie jako element specyfikacji przypadków testowych
 8. Techniki precyzowania informacji
  • Przegląd technik zbierania i precyzowania informacji
  • Określanie zakresu zastosowań każdej z technik
  • Techniki „ciężkie” – przegląd
 9. Techniki niekonwencjonalne
  • Nietypowe techniki weryfikacji wymagań
  • Zalety i wady technik niekonwencjonalnych
 10. Jakość a wymagania – aspekty zależności
  • Pojęcie jakości w świetle wymagań
  • Wymaganie jako element sterujący utrzymaniem i kontrolą jakości
 11. Precyzowanie ryzyka w projektach poprzez definiowanie wymagań
  • Ryzyka w projekcie – przegląd
  • Relacja wymagań do ryzyka projektowego
 12. Dokumentowanie zebranych wymagań
  • Dokumentowanie zmian wymagań
  • Wymaganie jako część kontraktu
 13. Weryfikacja i audyt wymagań
  • Przegląd poznanych metod
  • Proces audytu wymagań i jego rola na każdym z etapów projektu