Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Zarządzanie wymaganiami w praktyce (warsztat dla analityków)

  OM-ZWP-WA

  Opis

  Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z procesem zarządzania wymaganiami, narzędziami i technikami stosowanymi w tej dziedzinie, a także zrozumienie roli zarządzania wymaganiami w kontekście projektów prowadzonych w sposób klasyczny jak i zwinny.

  Cel

  Kluczowe elementy programu

  1. Proces zarządzania wymaganiami:
   Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować, analizować, dokumentować, walidować i zarządzać zmianami wymagań.
  2. Tajemnicza elicytacja wymagań:
   Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie różnych technik elicytacji wymagań, takich jak wywiady, warsztaty, obserwacje, ankiety i inne. Nauczą się formułować wizję systemu, tworzyć user stories oraz pracować z epikami. Będą biegle posługiwać się kryteriami akceptacji.
  3. Narzędzia do zarządzania wymaganiami:
   Uczestnicy nauczą się korzystać z różnych narzędzi używanych do zarządzania wymaganiami, w tym narzędzi do modelowania, tworzenia makiet, śledzenia i dokumentowania wymagań.
  4. Analiza przypadków i praktyka:
   Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania poznanych technik i narzędzi na rzeczywistych przypadkach, także trudnych i nieoczywistych, jednak powszechnie spotykanych w środowisku projektowym.
  5. Komunikacja i współpraca:
   Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia komunikacji w procesie kształtowania wymagań oraz nauczą się ustawiać optymalną pracę zespołu.
  6. Priorytetyzacja wymagań:
   Uczestnicy zapoznają się z powszechnie stosowanymi technikami priorytetyzacji wymagań oraz z typowymi wyzwaniami tego procesu. Poznają także nierozerwalny związek pomiędzy jakością wymagań a priorytetyzacją.
  7. Zarządzanie wymaganiami w kontekście projektów:
   Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia procesu zarządzania wymaganiami dla sukcesu projektu, oraz spokojnej i wydajnej pracy zespołu.
  8. Trudne i nieoczywiste przypadki:
   Uczestnicy omówią i zbadają komplikacje, jakie mogą pojawić się w procesie kształtowania wymagań oraz poznają metody ich rozwiązywania. Uczestnicy poznają też antywzorce powszechnie spotykane w projektach i dowiedzą się jak je identyfikować i eliminować.

  Grupa docelowa

  Warsztat jest przeznaczony dla osób pracujących w obszarze zarządzania projektami, analizy biznesowej i technicznej, jakości oprogramowania, a także dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania wymaganiami.

  Wymagania

  Zalecamy aby Uczestnicy mieli wstępne przygotowanie merytoryczne z zarządzania projektami lub doświadczenie przynajmniej 2 lat pracy w projektach.

  Konspekt

  1. Zacznijmy od początku
   • Wizja systemu
   • Analiza interesariuszy i korzyści
   • Formułowanie celów projektu
   • Proces zarządzania wymaganiami: identyfikacja, analiza, dokumentacja, walidacja i zarządzanie zmianami wymagań
   • Wymagania, analiza i wartość w projekcie
  2. Teoria i techniki
   • Rola analityka w projekcie klasycznym i w zwinnym
   • Elicytacja wymagań: wywiady, warsztaty, obserwacje, ankiety i inne
   • Definiowanie wymagań wysokiego poziomu
   • Klasyczne i zwinne sposoby zapisu wymagań
   • Techniki nadawania priorytetów dla wymagań, ryzyk i testów
   • Warsztaty facylitowane czyli techniki pracy grupowej
   • Narzędzia do zarządzania wymaganiami: modelowanie, tworzenie makiet, śledzenie i dokumentowanie wymagań
  3. Warsztaty
   • Spotkanie inicjujące projekt („kick-off”)
   • Spotkania w trakcie projektu i ich rola dla procesu analizy wymagań
   • Warsztat analizy ryzyka w projekcie budowy systemu IT
   • Formułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
   • Identyfikowanie wymagań wobec produktu i wobec procesu
   • Formułowanie kryteriów jakości i uzgodnienie „definition of done”
   • Analiza przypadków i praktyka: praktyczne zastosowanie technik i narzędzi na rzeczywistych przypadkach
  4. Komunikacja i współpraca
   • Przygotowanie i prowadzenie wywiadów
   • Doprecyzowywanie wymagań
   • Prototypy, modele i inne narzędzia analizy wymagań
   • Przykłady modeli procesów (BPMN) i struktury systemu (UML)
   • Prowadzenie komunikacji w procesie kształtowania wymagań i optymalizacja pracy zespołu
  5. Dobre praktyki
   • Skład typowej specyfikacji wymagań
   • Kryteria oceny jakości specyfikacji wymagań
   • Dekodujemy: DDD, FDD, TDD, BDD
   • Techniki szacowania kosztu wytworzenia systemu IT w kontekście wymagań
   • Nadawanie priorytetów: techniki priorytetyzacji wymagań i związane z tym wyzwania
  6. Sposoby na dobre i na złe czasy
   • Techniki rozwiązywania konfliktów dotyczących wymagań
   • Proces obsługi zmian w projekcie
   • Formułowanie i uzgadnianie procedur obsługi zmian, ryzyk i błędów
   • Zarządzanie wymaganiami w kontekście projektów: znaczenie procesu zarządzania wymaganiami dla sukcesu projektu
   • Trudne i nieoczywiste przypadki: omówienie komplikacji w procesie kształtowania wymagań i metody ich rozwiązywania
  7. Co dalej?
   • Sposoby dalszego rozwijania cech i umiejętności analitycznych
   • Antywzorce powszechnie spotykane w projektach

  Uwagi

  Warsztat trwa 3 dni*.
  (*) Uwaga – są to 3 pojedyncze, ale konkretne dni (najczęściej piątki) we wskazanym okresie.

   

  Dla grupy uczestników z tej samej Firmy istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb.

  W razie zainteresowania – prosimy o kontakt: tel. 22 861 96 04 lub email osec@osec.pl

   

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z działem handlowym osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5400 PLNCena brutto:6642 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3679 PLN – tabela nr. 120/C/NBP/2024, z dnia 2024-06-20. Obowiązująca od: 2024-06-21. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Virtual
  Virtual Training -

  Termin 2024-11-|08|15|22 (PL) – 3 osobne dni (3 kolejne piątki)

  Dodaj do koszyka