Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Zarządzanie Portfelem i budowa PMO

  PMO

  Opis

  Portfele projektów/programów oraz budowa lub reorganizacja PMO.

  Autorskie szkolenie OMEC przeznaczone dla osób i organizacji, które chcą skutecznie wdrożyć lub przeorganizować Biuro Projektów/Portfela oraz wykorzystać najlepsze praktyki zarządzania portfelem dla podejmowania właściwych decyzji, które umożliwią osiągnięcie celów strategicznych i spełnienie priorytetów biznesowych.

  Aby osoby zarządzające miały informacje, na podstawie których mogą podejmować właściwe decyzje dotyczące wyboru, uruchamiania, bądź zamykania projektów, wskazane jest posiadanie dobrze przygotowanego do pełnienia swojej roli PMO.

  O ile zarządzanie portfelem skupia się właściwym podejmowaniu decyzji dotyczących projektów i programów, realizacji celów strategicznych, wpływie na bieżącą pracę operacyjną (Business as Usual) oraz realizacji korzyści biznesowych, to Biuro Portfela (PMO) skupia się na dostarczaniu informacji dla osób, które podejmują decyzje na poziomie portfela, a także na wypracowaniu standardów, procesów i procedur oraz szablonów dokumentów dotyczących zarządzania projektami i programami w firmie, budowaniu bazy wiedzy i jej upowszechnianiu oraz na mierzeniu korzyści.

  Zarządzanie portfelem, wspierane przez dobrze zorganizowane PMO, jest dokładnie omawiane podczas kursu. Celem jest umożliwienie uczestnikowi nabycia umiejętności dobrego ustalania priorytetów projektów w portfelu i poznania filozofii zarządzania portfelami.

  Kurs prezentuje też kilka modeli PMO odpowiednich dla małych, średnich i dużych organizacji o zróżnicowanej działalności biznesowej. Wyjaśnia również, jakie kryteria wyboru są przypisane do odpowiedniego modelu i jakie usługi mogą być świadczone przez PMO na rzecz organizacji. Określa typowe role w PMO, wraz z wyszczególnieniem umiejętności potrzebnych dla każdej z nich.

  Cel

  Dzięki wiedzy pozyskanej na tym szkoleniu można uzyskać:

  • maksymalizację korzyści biznesowych z uruchamianych inicjatyw,
  • realizację programów i projektów w kontekście celów strategicznych organizacji,
  • uruchamianie tylko takich projektów, które dają największą wartość biznesową,
  • uporządkowanie i ujednolicenie sposobu zarządzania projektami w organizacji,
  • spójne i porównywalne raportowanie z całego portfela projektów i innych inicjatyw,
  • identyfikowanie, rozpowszechnianie i stosowanie zdobytych doświadczeń.

  Grupa docelowa

  • Zarządzający portfelami inicjatyw (projektów i programów)
  • Szefowie i pracownicy PMO
  • Kierownicy projektów i programów

  Wymagania

  To szkolenie ma celu przekazanie wiedzy i umiejętności zarządzania portfelem projektów, a także najlepszych praktyk organizowania PMO. Nie jest nastawione na przygotowanie do jakiejkolwiek certyfikacji, aczkolwiek wiedza uzyskana podczas tego kursu z pewnością pozwoliłaby na zdanie z powodzeniem takiego egzaminu 🙂

  Konspekt

  Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zarządzanie portfelem
   • Ramy strategiczne i organizacyjne
   • Zasady zarządzania portfelem
   • Cykl definiowania portfela
    • Kategoryzacja, priorytetyzacja i równoważenie portfela
   • Cykl realizacji portfela
    • Zarządzanie korzyściami
    • Zarządzanie ryzykiem i zależnościami
    • Zarządzanie zasobami
    • Zarządzanie komunikacją i interesariuszami
   • Typowe mierniki, KPI
   • Role w zarządzaniu portfelem
   • Dokumentacja
  • PMO
   • Funkcje i zadania PMO
    • Biuro Portfela
    • Biura Projektów i Programów
   • Narzędzia i techniki
    • Sposoby prezentacji danych
    • Dashboardy
   • Role
   • Modele PMO w organizacji
   • Wdrożenie PMO
   • Dokumentacja
   • Bazy wiedzy

  Uwagi

  Szkolenie trwa 3 dni.

   

   

  Oferta obejmuje: Szkolenie stacjonarne*

  (*)Uwaga – Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego – jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

   

   

  Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
  • catering – przerwy kawowe oraz lunch (przy szkoleniach stacjonarnych)
  • dyplom uczestnictwa.

  Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.

   

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:3000 PLNCena brutto:3690 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.2983 PLN – tabela nr. 135/C/NBP/2024, z dnia 2024-07-11. Obowiązująca od: 2024-07-14. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  Virtual Training
  Virtual - 2024-11-25 / 2024-11-26 PL
  Virtual - 2024-09-26 / 2024-09-27 PL
  Dodaj do koszyka