Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Umiejętność efektywnego implementowania działań związanych z SQA (ang. Software Quality Assurance)
  • Zwiększanie satysfakcji klienta poprzez zapewnienie poprawy jakości tworzonego rozwiązania informatycznego.

  Cel

  • Dostarczenie wiedzy związanej z pomiarem bieżącej i przewidywanej jakości oprogramowania.
  • Audyt procesu wytwarzania oprogramowania.
  • Zarządzanie konfiguracją.
  • Kształcenie umiejętności wdrażania procedur związanych z kontrolą jakość w organizacji klienta.

  Grupa docelowa

  Profesjonaliści związani z projektami budowy i wdrożeń oprogramowania. Kierownicy projektów, kontrolerzy jakości i inni związani z tworzeniem, testowaniem i ulepszaniem istniejących i nowych rozwiązań. Zarządzający wydaniami oraz informacją zwrotną od klienta, także odniosą korzyści z tego szkolenia.

  Wymagania

  • Znajomość zagadnień związanych z projektami informatycznymi
  • Znajomość zagadnień technologicznych wpływająca na projekt i jakość produktu końcowego

  Konspekt

  1. Zarządzanie jakością oprogramowania.
   • Role w zarządzaniu jakością oprogramowania.
   • Cykle życia oprogramowania i ich znaczenie
   • Dokumentowanie procesu zarządzania jakością oprogramowania
   • Definiowanie celu zarządzania jakością oprogramowania
  2. Analiza komponentów związanych z jakością.
   • Tworzenie procesu
   • Wybór dobrych praktyk i implementowanie procesu zarządzania jakością
  3. Normy i modele
   • CMMI, IEEE, ISO 9001
   • Standardy dokumentowania i wyboru informacji
   • Standardy prowadzenia dokumentacji
   • Przeglądy i audyty
   • Ślad działań w dokumentacji
  4. Techniki weryfikacji jakości
   • Przegląd technik weryfikacji i walidacji
   • Analiza cyklu życia produktu
   • Implementowanie realizacji technik
   • Przegląd technik testowania
  5. Techniki inspekcji
   • Definicja procesu inspekcji
   • Organizacja procesu inspekcji
   • Rezultaty inspekcji i ich prezentowanie
  6. Typy audytów
   • Audyt produktu, projektu, konfiguracji i jakości
   • Wnioski audytu w raporcie
  7. Porównanie standardów branżowych
   • Modele i standardy ISO9001 i CMMI
   • Proces produkcji i dobre praktyki
  8. Weryfikacja konfiguracji produktu z użyciem audytu konfiguracji
   • Akceptacja produktu poprzez spełnianie wymagań
   • Dokumentacja a zawartość produktu
   • Usprawnianie procesu produkcji z użyciem audytu
  9. Inicjowanie procesu audytu
   • Przygotowanie i planowanie audytu
   • Raportowanie rezultatów
   • Monitorowanie niezgodności
  10. Zarządzanie konfiguracją
   • Identyfikowanie przepływu pracy i produktu
   • Zarządzanie i kontrola spójności produktu
   • Zarządzanie komponentami w cyklu wydań produktu
   • Raportowanie statusu produktu z użyciem raportów
  11. Zarządzanie jakością i rola zarządzania konfiguracją
   • Weryfikacja oprogramowania i sprzętu
   • Utrzymanie danych testowych i testy regresyjne
   • Śledzenie zmian
  12. Działania SQA i audyt konfiguracji
   • Przeglądy dokumentacji
   • Dostęp do raportów zmiany konfiguracji i jakości dla personelu
   • Dokumentowanie i potwierdzanie wniosków audytu
   • Prezentowanie wniosków audytu
  13. Optymalizacja procesów
   • Definiowanie i implementowanie optymalizacji procesów
   • Planowanie działań optymalizacyjnych
  14. Informacja zwrotna poprzez metryki
   • Analiza metryk
   • Analiza przyczynowo-skutkowa
   • Komunikowanie postępu w procesach
  15. Koordynacja etapów
   • Implementowanie działań korygujących
   • Techniki redukcji ryzyka

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 3 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5400 PLNCena brutto:6642 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3679 PLN – tabela nr. 120/C/NBP/2024, z dnia 2024-06-20. Obowiązująca od: 2024-06-21. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy