Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu: 

  • Umiejętność implementowania zaawansowanej obsługi wielowątkowości
  • Umiejętność przetwarzania i transformowania danych XML i JSON
  • Umiejętność integracji z bazami danych oraz optymalizacji wydajności i profilowania programu  oraz testowania aplikacji

  Cel

  • Zapoznanie się z zaawansowaną konstrukcją języka Python
  • Opanowanie umiejętności implementowania zaawansowanej wielowątkowości w kontekście obsługi wywołań sieciowych
  • Znajomość zagadnień związanych z integracją z bazami danych oraz optymalizacją wydajności i profilowaniem programu
  • Wprowadzenie do popularnych bibliotek [IPython, Requests, Scrapy, BeautifulSoup, PIL / Pillow, NumPy, SciPy, matplotlib]

  Grupa docelowa

  Kurs jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych programistów programujących w języku Python. W istotnym stopniu poszerza on ich wiedzę dotyczącą programowania wielowątkowego oraz mechanizmów wewnętrznych języka. Wiedza i wykształcone w trakcie zajęć umiejętności, pozwalają na wydajniejsze i pozbawione typowych błędów programowanie w tym języku. Zajęcia poruszają także zagadnienia bezpośrednio związane ze współczesnymi metodykami wytwórczymi oprogramowania.

  Wymagania

  • Znajomość programowania w języku Python na poziomie średnio zaawansowanym
  • Umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows lub GNU/Linux
  • Znajomość podstaw zagadnień dotyczących programowania obiektowego i diagramów UML
  • Umiejętność programowania okazjonalnego i prostej obróbki i weryfikacji danych

  Konspekt

  1. Zaawansowane konstrukcje języka
   • Dekoratory
   • Metaklasy
   • Desksryptory
   • Rozszerzanie typów wbudowanych
  2. Izolowanie środowiska pracy
   • Virtualenv
   • Virtualenvwrapper
  3. Internacjonalizacja i standard Unicode
   • Obsługa Unicode w języku Python
   • Wielojęzyczność aplikacji i jej implementacja
  4. Programowanie wielowątkowe
   • Zaawansowane możliwości szeregowania zadań w interpreterze Python
   • Implementacja wielowątkowości
   • Tworzenie i obsługa wątków
   • Blokady, semafory, zmienne decyzyjne
   • Praca z pulą wątków
   • Diagnostyka i usuwanie błędów w aplikacjach wielowątkowych Python
  5. XML i JSON
   • DOM i jego obsługa w języku Python
   • Wprowadzenie do ElementTree
   • Poruszanie się po dokumencie XML
   • Tworzenie nowego dokumentu XML
   • JSON
   • Obsługa JSONa w Pythonie
   • Konwertowanie Pythona do JSONa
  6. Integracja z bazami danych
   • MySQL
   • PostgreSQL
   • Oracel
   • MongoDB
   • Mapowanie obiektowo­relacyjne (ORM)
  7. Testowanie aplikacji
   • testy jednostkowe
   • moduł unittest
   • py.test i inne popularne biblioteki testujące
   • test­driven development.
  8. Optymalizacja wydajności i profilowanie programu
   • Profilowanie przykładowego projektu aplikacji
   • Identyfikacja „wąskich gardeł”
  9. Kierunki rozwoju języka i Python 3.x
   • Nowości dostępne w wersji 3.x
   • Zmiany składni wywołań
   • Konwersja istniejących aplikacji do nowej wersji interpretera
  10. Wprowadzenie do popularnych bibliotek
   • IPython
   • Requests
   • Scrapy
   • BeautifulSoup
   • PIL / Pillow
   • NumPy
   • SciPy
   • matplotlib
  11. Framework Django i jego zastosowanie (moduł opcjonalny)
   • Tworzenie i konfiguracja projektu i aplikacji
   • Modele – interakcja z bazą danych
   • Operowanie na danych – ORM
   • Automatyczny interfejs administracyjny – omówienie
   • Widoki
   • Szablony
   • Mapowanie odnośników
  12. Tworzenie interfejsu użytkownika z zastosowaniem PyQt/PySide  (moduł opcjonalny)
   • Podstawowe widgety Qt
   • Obsługa zdarzeń: slots & signals
   • Tworzenie okien dialogowych
   • Okno główne aplikacji
   • Używanie QtDesigner
   • Zasoby
   • Widgety wykorzystujące Model/View/Controller
   • Współpraca z bazami danych

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 3 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5400 PLNCena brutto:6642 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.2983 PLN – tabela nr. 135/C/NBP/2024, z dnia 2024-07-11. Obowiązująca od: 2024-07-14. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy