Cena Netto:
2 250.00 PLN
Brutto: 2 767.50 PLN
Terminy:
Virtual training
01.02.2023-02.02.2023 [PL]
06.04.2023-07.04.2023 [PL]

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Planowanie, wdrożenie i codzienne działanie service desk

Warsztat „Wdrożenie service desk” jest adresowany do osób, które chcą zapoznać się z podstawowymi zasadami planowania, wdrożenia i codziennego działania service desk. Podczas warsztatu będzie również możliwość zapoznania się z podstawowymi praktykami, w realizację których jest zaangażowany service desk, czyli zarządzanie incydentami oraz zarządzanie wnioskami o usługi.

Podczas warsztatu zostanie przeprowadzona analiza potrzeb dotycząca wsparcia użytkowników, wybór struktury service desk (lokalny, centralny, wirtualny), wymagania dotyczące technologii wspierającej działanie service desk. Dodatkowo, omówione zostaną najważniejsze elementy dotyczące skutecznego i efektywnego działania praktyk zarządzania incydentami i zarządzania wnioskami o usługi. Szczególna uwaga zostanie skupiona na ciągłym doskonaleniu omawianych praktyk wraz z przygotowaniem kluczowych metryk.

 

Cel

Celem warsztatu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami związanymi z planowaniem, budową oraz codziennym zarządzaniem i doskonaleniem service desk, czyli pojedynczym punktem kontaktu z użytkownikami. 

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które potrzebują praktycznego podejścia do tematów związanych ze wsparciem użytkowników.
Warsztaty pozwolą uczestnikom uzyskać praktyczne umiejętności związane z planowaniem, wdrażaniem i ciągłym doskonaleniem następujących praktyk:

 • Service Desk
 • Zarządzanie incydentami (Incident management)
 • Zarządzanie wnioskami o usługi (Service request management)

Grupa docelowa:

 • zarządzający service desk
 • pracownicy service desk
 • osoby uczestniczące w zarządzaniu incydentami i zarządzaniu wnioskami o usługi
 • wszyscy zainteresowani zgłębieniem praktycznej wiedzy dotyczącej wsparcia użytkowników przy dostarczaniu usług

Uwagi:

Szkolenie trwa 2 dni.

Oferta obejmuje: Szkolenie stacjonarne*

(*)Uwaga - Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego - jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki
 • wymianę doświadczeń
 • dyplom uczestnictwa

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

Wymagania:

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do warsztatu
 • Przegląd dobrych praktyk zarządzania usługami
 • Planowanie i wdrożenie Service Desk
 • Zarządzanie incydentami (Incident Management)
 • Zarządzanie wnioskami o usługi (Service request management)
 • Technologie wspierające service desk, zarzadzanie incydentami i zarządzanie wnioskami o usługi
 • Pomiary i ciągłe doskonalenie