Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  During this three-day course, you focus on deploying and managing VMware vSphere® with VMware Tanzu® in a VMware vSphere® 8 environment. You learn how vSphere with Tanzu provides services to deploy and manage virtual machines,vSphere Pods, Supervisor Services, and VMware Tanzu® Kubernetes Grid™ clusters.
  You will also gain experience with day 2 operations and life cycle management of a vSphere with Tanzu environment.

  Cel

  By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:

  • Describe how vSphere with Tanzu fits in the VMware Tanzu® portfolio
  • Describe the vSphere with Tanzu concepts and architecture
  • Describe vSphere with Tanzu on VMware NSX®
  • Describe vSphere with Tanzu on VMware vSphere® Distributed Switch™
  • List the load balancer solutions supported by vSphere with Tanzu
  • Describe the vSphere with Tanzu storage components
  • Deploy and manage Supervisors
  • Describe vSphere Pod capabilities and components
  • Deploy and configure Contour as a Supervisor Service
  • Deploy and configure ExternalDNS as a Supervisor Service
  • Deploy and configure Harbor as a Supervisor Service
  • Deploy and manage Tanzu Kubernetes Grid workload clusters
  • Deploy and manage virtual machines using the VM Service
  • Deploy applications in a vSphere with Tanzu environment
  • Perform a backup using Velero
  • Use the vSphere UI and CLI to monitor the health of the vSphere with Tanzu environment
  • Use logs and CLI commands to troubleshoot the vSphere with Tanzu environment

  Grupa docelowa

  vSphere administrators and platform operators who are responsible for deploying and managing workloads and services in vSphere with Tanzu

  Wymagania

  Experience deploying and managing vSphere

  • Understanding of Kubernetes and the Kubernetes cluster architecture

   

  Attending one of the following courses is recommended:

  • VMware vSphere: Install, Configure, Manage
  • Kubernetes Fundamentals and Cluster Operations

  Konspekt

  1. Course Introduction
   • Introductions and course logistics
   • Course objectives
  2. Introduction to Containers and Kubernetes
   • Differentiate between containers and virtualmachines
   • Identify the parts of a container system
   • List the steps in a basic Docker workflow
   • Explain the importance of Kubernetes
   • Identify the basic architecture of Kubernetes
   • Describe a basic Kubernetes workflow
  3. Introducing vSphere with Tanzu
   • Describe vSphere with Tanzu
   • Describe Tanzu Kubernetes Grid
   • Describe VMware Tanzu® Mission Control
   • Describe VMware Tanzu® for Kubernetes Operations
   • Explain the purpose of vSphere with Tanzu
   • Identify the capabilities of vSphere with Tanzu
   • Describe the vSphere with Tanzu Supervisor
   • Identify the components of the vSphere with Tanzu Supervisor
   • Describe vSphere Namespaces
   • Describe the Supervisor Services
   • Describe the VM Service
   • Describe Tanzu Kubernetes Grid clusters
  4. vSphere with Tanzu Infrastructure
   • Discuss storage concepts for vSphere with Tanzu
   • Describe storage policies
   • Describe content libraries
   • Explain the Container Storage Interface plug-in functionalities
   • Discuss storage for Tanzu Kubernetes Grid clusters
   • Describe the vSAN Direct datastore for vSphere with Tanzu
   • Identify the two network stacks available for vSphere with Tanzu deployments
   • List the VDS components that vSphere with Tanzu supports
   • List the NSX components that vSphere with Tanzu supports
   • Outline the supported load balancer solutions by vSphere with Tanzu
  5. vSphere with Tanzu Architecture
   • Describe the Supervisor architecture
   • List the different options for deploying the Supervisor
   • Outline the requirements for deploying a Supervisor
   • Outline the licensing requirements for the Supervisor
   • Describe vSphere Namespaces
   • List vSphere Namespace resources and Kubernetes object limits
   • Define content libraries and VM images
   • Explain VM classes
   • Describe Kubernetes CLI Tools for vSphere
   • List the different types of authentication available in vSphere with Tanzu
   • Explain vSphere privileges
   • Explain roles and permissions in vSphere Namespaces
   • Explain Tanzu Kubernetes Grid RBAC
   • List the Tanzu Kubernetes Grid authentication methods
   • List the vSphere with Tanzu services and workloads
   • Identify the supportability for vSphere with Tanzu services and workloads based on the Supervisor deployment types
  6. vSphere with Tanzu Workloads and Services
   • Describe the characteristics of vSphere Pods
   • Identify the capabilities of vSphere Pods
   • List the components of vSphere Pods
   • Explain the concept of Supervisor Services
   • Describe the Supervisor Services catalog and its available services
   • Discuss how to add Supervisor Services and manage their life cycle
   • Describe Tanzu Kubernetes Grid clusters
   • List the components of Tanzu Kubernetes Grid
   • List the options for deploying Tanzu Kubernetes Grid workload clusters
   • List the components of Tanzu Kubernetes Grid
   • List the options for deploying Tanzu Kubernetes Grid workload clusters
   • List the different types of Tanzu Kubernetes Grid workload clusters
   • Outline the requirements for deploying a Tanzu Kubernetes Grid workload cluster
   • Describe the VM Service
   • Explain the use cases of the VM Service
   • List the VM Service parameters
   • Outline the requirements for deploying a VM using the VM Service
  7. Day 2 Operations
   • Explain how to view Kubernetes namespace events
   • List the ways to monitor vSphere Pod, Tanzu Kubernetes Grid cluster, and VM performance and utilization
   • Describe vSphere with Tanzu control plane certificate management
   • Describe load balancer certificate management
   • Describe the prerequisites and steps for updating vSphere with Tanzu
   • Describe the Supervisor updates
   • Describe the vSphere Namespace updates
   • Describe the update process of Tanzu Kubernetes Grid clusters
   • List the steps to back up the vSphere with Tanzu components
   • Explain how to back up a Supervisor
   • Define Velero Plugin for vSphere and standalone Velero
   • Identify the steps to install Velero on workload clusters
   • Explain how to back up and restore vSphere with Tanzu workloads with the Velero CLI
   • Describe the various vSphere with Tanzu logs
   • Explain how to generate a vSphere with Tanzu support bundle
   • Explain how to use SSH to connect to Supervisor control plane nodes

  Uwagi

  Szkolenie realizowane jest przy współpracy z naszym Partnerem – firmą szkoleniową Arrow ECS Sp. z o.o.

   

   

  CZAS TRWANIA: 24 HOURS (3 DAYS)

   

   

  Product Alignment:

  • VMware vSphere® 8 Update 1
  • VMware NSX® Advanced Load Balancer™ 22.1.3
  • VMware Tanzu® Kubernetes Grid™ 2.0

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:6100 PLNCena brutto:7503 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.2983 PLN – tabela nr. 135/C/NBP/2024, z dnia 2024-07-11. Obowiązująca od: 2024-07-14. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Virtual
  Virtual Training - 2024-04-08 / 2024-04-12 PL
  Virtual Training - 2024-05-27 / 2024-05-31 PL
  Dodaj do koszyka