Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere 8, which includes VMware ESXi 8 and VMware vCenter 8. This course prepares you to administer a vSphere infrastructure for an organization of any size. This course is the foundation for most VMware technologies in the software-defined data center. Product Alignment

  • VMware ESXi 8.0
  • VMware vCenter 8.0

  Cel

  By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:

  • Install and configure ESXi hosts
  • Deploy and configure vCenter
  • Use the vSphere Client to create the vCenter inventory and assign roles to vCenter users
  • Create virtual networks using vSphere standard switches and distributed switches
  • Create and configure datastores using storage technologies supported by vSphere
  • Use the vSphere Client to create virtual machines, templates, clones, and snapshots
  • Create content libraries for managing templates and deploying virtual machines
  • Manage virtual machine resource allocation
  • Migrate virtual machines with vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion
  • Create and configure a vSphere cluster that is enabled with vSphere High Availability (HA) and vSphere Distributed Resource Scheduler
  • Manage the life cycle of vSphere to keep vCenter, ESXi hosts, and virtual machines up to date

  Grupa docelowa

  •  System administrators
  •  System engineers

  Wymagania

  This course has the following prerequisites:

  • System administration experience on Microsoft Windows or Linux operating systems

  Konspekt

  1. Course Introduction
   • Introductions and course logistics
   • Course objectives
  2. vSphere and Virtualization Overview
   • Explain basic virtualization concepts
   • Describe how vSphere fits in the software-defined data center and the cloud infrastructure
   • Recognize the user interfaces for accessing vSphere
   • Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, storage, and GPUs
  3. Installing and Configuring ESXi
   • Install an ESXi host
   • Recognize ESXi user account best practices
   • Configure the ESXi host settings using the DCUI and VMware Host Client
  4. Deploying and Configuring vCenter
   • Recognize ESXi hosts communication with vCenter
   • Deploy vCenter Server Appliance
   • Configure vCenter settings
   • Use the vSphere Client to add and manage license keys
   • Create and organize vCenter inventory objects
   • Recognize the rules for applying vCenter permissions
   • View vCenter logs and events
  5. Configuring vSphere Networking
   • Configure and view standard switch configurations
   • Configure and view distributed switch configurations
   • Recognize the difference between standard switches and distributed switches
   • Explain how to set networking policies on standard and distributed switches
  6. Configuring vSphere Storage
   • Recognize vSphere storage technologies
   • Identify types of vSphere datastores
   • Describe Fibre Channel components and addressing
   • Describe iSCSI components and addressing
   • Configure iSCSI storage on ESXi
   • Create and manage VMFS datastores
   • Configure and manage NFS datastores
  7. Deploying Virtual Machines
   • Create and provision VMs
   • Explain the importance of VMware Tools
   • Identify the files that make up a VM
   • Recognize the components of a VM
   • Navigate the vSphere Client and examine VM settings and options
   • Modify VMs by dynamically increasing resources
   • Create VM templates and deploy VMs from them
   • Clone VMs
   • Create customization specifications for guest operating systems
   • Create local, published, and subscribed content libraries
   • Deploy VMs from content libraries
   • Manage multiple versions of VM templates in content libraries
  8. Managing Virtual Machines
   • Recognize the types of VM migrations that you can perform within a vCenter instance and across vCenter instances
   • Migrate VMs using vSphere vMotion
   • Describe the role of Enhanced vMotion Compatibility in migrations
   • Migrate VMs using vSphere Storage vMotion
   • Take a snapshot of a VM
   • Manage, consolidate, and delete snapshots
   • Describe CPU and memory concepts in relation to a virtualized environment
   • Describe how VMs compete for resources
   • Define CPU and memory shares, reservations, and limits
  9. Deploying and Configuring vSphere Clusters
   • Create a vSphere cluster enabled for vSphere DRS and vSphere HA
   • View information about a vSphere cluster
   • Explain how vSphere DRS determines VM placement on hosts in the cluster
   • Recognize use cases for vSphere DRS settings
   • Monitor a vSphere DRS cluster
   • Describe how vSphere HA responds to various types of failures
   • Identify options for configuring network redundancy in a vSphere HA cluster
   • Recognize vSphere HA design considerations
   • Recognize the use cases for various vSphere HA settings
   • Configure a vSphere HA cluster
   • Recognize when to use vSphere Fault Tolerance
  10. Managing the vSphere Lifecycle
   • Enable vSphere Lifecycle Manager in a vSphere cluster
   • Describe features of the vCenter Update Planner
   • Run vCenter upgrade prechecks and interoperability reports
   • Recognize features of vSphere Lifecycle Manager
   • Distinguish between managing hosts using baselines and managing hosts using images
   • Describe how to update hosts using baselines
   • Describe ESXi images
   • Validate ESXi host compliance against a cluster image and update ESXi hosts
   • Update ESXi hosts using vSphere Lifecycle Manager
   • Describe vSphere Lifecycle Manager automatic recommendations
   • Use vSphere Lifecycle Manager to upgrade VMware Tools and VM hardware

  Uwagi

  Szkolenie realizowane jest przy współpracy z naszym Partnerem – firmą szkoleniową Arrow ECS Sp. z o.o.,

  CZAS TRWANIA: 40 HOURS (5 DAYS)

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:6900 PLNCena brutto:8487 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.584 PLN – tabela nr. 106/C/NBP/2023, z dnia 2023-06-01. Obowiązująca od: 2023-06-04. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego Red Hat (Virtual training VT) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom).

  Pakiet szkoleniowy Red Hat (bundle) to szkolenie z egzaminem.

  Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na koncie redhat.com(!).

  Oferujemy szkolenia wirtualne/zdalne, jak i stacjonarne (w naszym ośrodku w Warszawie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Dodaj do koszyka