Cena Netto:
4 250.00 PLN
Brutto: 5 227.50 PLN
Terminy:
Warszawa
25.05.2023-26.05.2023 [PL]

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie przekazuje wiedzę teoretyczną oraz pokazuje jej praktyczne zastosowania dot. roli i odpowiedzialności Właściciela Produktu (Product Owner) w zespołach scrumowych. Jest to unikalne połączenie wskazówek nt. zasad postępowania zgodnie z przewodnikiem Scrum Guide oraz zilustrowaniem ich w praktycznym funkcjonowaniu.

Szkolenie zawiera wiele elementów warsztatowych, takich jak zarządzanie backlogiem produktu, monitorowanie przebiegu prac (korzystając z tablicy zespołu - Scrum Board oraz wykresów spalania i wypalania – burn-down, burn-up), wykorzystanie nowoczesnych i skutecznych metod pozyskiwania wymagań użytkowników i zasady efektywnej współpracy z pozostałymi członkami zespołu.

 

 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Professional Scrum Product Owner I (PSPO I) i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Szkolenie zawiera voucher na egzamin Professional Scrum Product Owner I (PSPO I) - online.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się z rolą i odpowiedzialnością Właściciela Produktu (Product Owner) w zespołach scrumowych. 
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Professional Scrum Product Owner I (PSPO I).

Grupa docelowa:

 • właściciele produktów
 • kierownicy projektów i liderzy zespołów
 • osoby zamierzające pracować w środowisku Scrum
 • wszystkie osoby pragnące potwierdzić swoje umiejętności certyfikatem Scrum Product Owner

Uwagi:

Forma zajęć: stacjonarnie lub wirtualnie

Język szkolenia: Polski
Język materiałów: Angielski
Język egzaminów: Angielski

 • Szkolenie jest prowadzone po polsku na anglojęzycznych materiałach szkoleniowych.
 • Część teoretyczna zajmuje mniej niż połowę czasu szkolenia, pozostałą część stanowią ćwiczenia praktyczne pomagające w przyswojeniu niezbędnej wiedzy i nabyciu odpowiednich kompetencji.
 • Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego egzaminu.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • dyplom uczestnictwa

Egzamin i certyfikacja

Egzamin Scrum Product Owner online - w trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

W razie pytań zapraszamy na osec@osec.pl 

Wymagania:

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy Scrum’a
  • Filary Scrum
  • Artefakty w Scrumie
   • Product Backlog
   • Sprint Backlog
   • Increment
  • Wydarzenia w Scrumie
   • Sprint
   • Sprint Planning
   • Daily Scrum
   • Sprint Review
   • Sprint Retrospective
  • Definicja ukończenia (Definition of Done)
  • Definicja gotowości (Definition of Ready)
 2. Scrum Team
  • Product Owner
  • Scrum Master
  • Developerzy
 3. Zwinne zarządzanie produktem
  • Zmaksymalizuj dostarczoną wartość
  • Zarządzanie Backlogiem Produktu
  • Szacowanie wymagań
  • Zarządzanie priorytetami
 4. Planowanie zwinne
  • Planowanie sprintu
  • Wersjonowanie
  • Ocena przepływu pracy
 5. Kompetencje miękkie Product Owner’a