Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  RHD251 Red Hat Linux Programming

  RHD251

  Opis

  Kurs przygotowuje do tworzenia aplikacji pracujących w środowisku systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux. Przez pięć dni zajmujemy się koncepcjami, poznawaniem wewnętrznych mechanizmów API systemu operacyjnego oraz ich wykorzystywaniem w realnych aplikacjach. Kurs kładzie nacisk na realistyczne labolatoria oraz ćwiczenia. W ramach zajęć kształcimy umiejętności i rozwijamy wiedzę dotyczącą tworzenia wydajnych aplikacji we wszystkich dystrybucjach systemu Linux.

  Cel

  • Wykształcenie umiejętności obejmujących tworzenie wydajnych aplikacji na platformę Red Hat Enterprise Linux.
  • Zapoznanie się z właściwościami środowiska pracy programisty systemowego Linux
  • Dostarczenie wiedzy dotyczącej wywołań bibliotek i jądra systemu

  Grupa docelowa

  Wiedza i rozwijane umiejętności w ramach zajęć, będą przydatne twórcom aplikacji tworzonych także w systemach Windows i przenoszących swoje programy do środowiska systemu operacyjnego Linux.

  Wymagania

  • Średnio zaawansowana znajomość języka C.
  • Wiedza i umiejętności tożsame z zakresem certyfikaty RHCSA lub równoważnego (praca w środowisku tekstowym systemu GNU/Linux lub z rodziny Unix).
  • Tworzenia skryptów w środowisku powłoki systemowej.
  • Znajomości zasad pracy w środowisku edytorów systemowych vi lub emacs

  Konspekt

  1. GCC – Narzędzia GNU Compiler Collection
   • GNU Compiler Collection
   • Historia GCC
   • Cztery etapy przetwarzania programu w GCC
   • Wstrzymywanie pracy kompilatora na wybranych etapach
   • Kompilacja programu w języku C
   • Właściwości i mechanizmy preprocesora
   • Predefiniowane makra i symbole preprocesora
   • Ostrzeżenia i rozszerzenia kompilatora
   • Optymalizacja
   • Konsolidacja (ang. Linking) obiektów do programu
  2. Automatyzacja tworzenia aplikacji z użyciem narzędzia Make
   • Wstęp do make(1)
   • Zasady działania programu make
   • Składnia definicji celu w pliku Makefile
   • Przykłady: Pierwsze kroki z plikiem Makefile
   • Optymalizacja pliku Makefile
   • Cele domyślne (ang. Implicit Rules)
   • Przykład: Prostota jest lepsza w pliku Makefile
   • Zmienne
   • Definiowanie zmiennych
   • Przykład: Tworzenie Makefile z użyciem zmiennych
   • Zmienne automatyczne
   • Cele specjalne
   • Definiowanie przydatnych celów zastępczych
  3. Biblioteka GNU libc i wywołania systemowe
   • Właściwości i mechanizmy biblioteki glibc
   • Standardy bibliotek libc
   • GNU C Library – glibc
   • Funkcje biblioteki kontra wywołania systemowe
   • Użycie wywołań systemowych
   • Obsługa błędów z użyciem errno
   • Dekodowanie informacji o błędach poprzez errno
   • Użycie narzędzia systrace
  4. Argumenty wywołania programu i środowisko
   • Start programu
   • Użycie argc/argv
   • Obsługa opcji z użyciem getopt()
   • Obsługa opcji ,,długich” z użyciem getopt_long()
   • Środowisko
   • Manipulowanie zmiennymi środowiska
   • Zakończenie działania programu
   • Rejestrowanie procedury obsługi zakończenia programu
  5. Tworzenie bibliotek
   • Dlaczego używamy bibliotek?
   • Biblioteki statyczne i współdzielone
   • Plusy bibliotek statycznych
   • Plusy bibliotek współdzielonych
   • Tworzenie biblioteki statycznej
   • Użycie biblioteki statycznej
   • Tworzenie biblioteki współdzielonej
   • Użycie biblioteki współdzielonej
   • Zarządzanie bibliotekami współdzielonymi
   • Miejsca instalacji i dostępność bibliotek
   • Narzędzie ldconfig
  6. Działania związane z czasem
   • Jak jest obsługiwany czas w systemie?
   • Typy danych związanych z czasem
   • Czas rzeczywisty
   • Rzutowanie i konwersja typu time_t
   • Konwersja struktury tm
   • Czas w procesie
   • Arytmetyka związana z czasem
   • Zegary pracujące z dokładnością sekund
   • Zegary drobnoziarniste (ang. Fine-Grained Timers)
   • Zegar czasu rzeczywistego (ang. Real Time Clock)
  7. Zarządzanie procesem
   • Czym jest proces?
   • Zależności pomiędzy procesami
   • Tworzenie procesów potomnych
   • Uruchamianie innego kodu w procesie potomnym
   • Funkcje z rodziny exec*()
   • Oczekiwanie na działanie procesu potomnego (wait())
   • Oczekiwanie – dokładniej
   • Zmiana priorytetu procesu i poziomy uprzejmości (ang. nice)
   • Priorytety czasu rzeczywistego
  8. Operacje na pamięci
   • Alokacja i zwalnianie pamięci
   • Wyrównywanie struktur w pamięci
   • Blokowanie przestrzeni danych w pamięci
   • Inicjalizacja i kopiowanie pamięci
   • Porównywanie danych w pamięci
  9. Odpluskwianie (ang. Debugging)
   • Jakie działania wykonuje mój program?
   • Odpluskwianie na poziomie źródeł
   • Uruchamianie gdb
   • Wstęp do użycia gdb
   • Wyświetlanie zawartości i zmiana pamięci
   • Biblioteka debuginfo
   • Użycie gdb dla działającego procesu
   • Użycie gdb do autopsji w załamanym programie
   • Biblioteka ElectricFence
   • Odpluskwianie z użyciem valgrind
   • Profilowanie programu i strojenie wydajności
  10. Proste operacje na plikach
   • Strumień kontra wywołania systemowe
   • Otwieranie i zamykanie strumienia
   • Funkcje wejścia/wyjścia w strumieniu
   • Status i błędy strumienia
   • Pozycja kursora w strumieniu plikowym
   • Buforowanie strumienia
   • Pliki tymczasowe
   • Otwieranie i zamykanie deskryptorów plików
   • Operacje wejścia/wyjścia na deskryptorach plików
   • Repozycjonowanie w deskryptorach plików
   • Konwersje strumienia i deskryptora pliku
   • cat z użyciem wywołań ANSI I/O
   • cat z użyciem wywołań POSIX I/O
  11. Komunikowanie się z użyciem potoków
   • Wstęp do mechanizmu potoków
   • Standardowe wywołania wejścia/wyjścia: popen()/pclose()
   • Użycie popen()/pclose()
   • Wywołanie systemowe: pipe()
   • Użycie pipe()
   • Nazwane potoki
   • Użycie nazwanych potoków
   • Co warto jeszcze wiedzieć?
  12. Zarządzanie sygnałami
   • Czym jest sygnał w środowisku GNU/Linux
   • Blokowanie i sprawdzanie sygnałów
   • Praca z użyciem zbioru sygnałów
   • Przykład blokowania sygnału
   • Przechwytywanie sygnału z użyciem sigaction()
   • Przykład sigaction()
   • Przechwytywanie sygnału z użyciem signal()
   • Wysyłanie sygnału
   • Sygnały czasu rzeczywistego
  13. Programowanie z użyciem wątków
   • Wstęp do programowania wielowątkowego
   • Klasy aplikacji wielowątkowych
   • Tworzenie programu wielowątkowego
   • Tworzenie wątku
   • Identyfikacja wątku
   • Synchronizacja i przyłączanie
   • Odłączanie wątku
   • Zatrzymywanie wątku
   • Synchronizacja z użyciem wzajemnego wykluczania (ang. Mutex)
   • Użycie struktur Mutex
   • Blokady zapisu i odczytu
   • Zmienne warunkowe
   • Użycie zmiennych warunkowych
   • Ciekawostki i haczyki przy używaniu zmiennych warunkowych
   • Co warto jeszcze wiedzieć?
  14. Zaawansowane operacje na plikach
   • Operacje na katalogach
   • Operacje na systemie plików
   • Multipleksowane wejście/wyjście z użyciem select()
   • Różne funkcje wejścia/wyjścia
   • Operacje wejścia/wyjścia mapowane na pamięci
   • Użycie operacji wejścia/wyjścia mapowanych na pamięci
   • Blokowanie plików
  15. Komunikacja międzyprocesowa (ang. IPC)
   • Czym jest Interprocess Communication (IPC)?
   • Wstęp do wywołań POSIX IPC
   • Pamięć współdzielona POSIX
   • Semafory POSIX
   • Kolejki komunikatów POSIX
   • Wstęp do System V IPC
   • Pamięć współdzielona System V IPC
   • Tablice semaforów System V IPC
   • Kolejki komunikatów System V IPC
  16. Obsługa komunikacji sieciowej
   • Wstęp do podsystemu sieciowego Linux
   • Podstawowe wywołanie socket()
   • Funkcje klienta
   • Specyfikowanie adresu IPv4
   • Kolejność bajtów: sieciowa i hosta
   • Przykładowy klient TCP/IP
   • Funkcje konwersji adresów
   • Użycie getaddrinfo()
   • Funkcje serwera
   • Przykładowy serwer TCP/IP
   • Komunikacja datagramowa z użyciem protokołu UDP
  17. Praca w społeczności
   • Śledzenie pracy członków zespołu i społeczności
   • Główne wytyczne
   • Tworzenie społeczności
   • Licenses
   • GPL
   • LGPL
   • BSD
   • Creative Commons

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 5 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:13184 PLN(3025 EUR)Cena brutto:16216.32 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3583 PLN – tabela nr. 079/C/NBP/2024, z dnia 2024-04-19. Obowiązująca od: 2024-04-23. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy