Cena Netto:
12 649.18 PLN
2 750.00 EUR
Brutto: 15 558.49 PLN
Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4,5997 PLN -
tabela nr. 002/C/NBP/2021, z dnia 2021-01-04.

Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). UWAGA - Czas trwania szkolenia wirtualnego (Virtual training) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom)!
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Kurs przygotowuje do tworzenia aplikacji pracujących w środowisku systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux. Przez pięć dni zajmujemy się koncepcjami, poznawaniem wewnętrznych mechanizmów API systemu operacyjnego oraz ich wykorzystywaniem w realnych aplikacjach. Kurs kładzie nacisk na realistyczne labolatoria oraz ćwiczenia. W ramach zajęć kształcimy umiejętności i rozwijamy wiedzę dotyczącą tworzenia wydajnych aplikacji we wszystkich dystrybucjach systemu Linux.

Cel

 • Wykształcenie umiejętności obejmujących tworzenie wydajnych aplikacji na platformę Red Hat Enterprise Linux.
 • Zapoznanie się z właściwościami środowiska pracy programisty systemowego Linux
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej wywołań bibliotek i jądra systemu

Grupa docelowa:

Wiedza i rozwijane umiejętności w ramach zajęć, będą przydatne twórcom aplikacji tworzonych także w systemach Windows i przenoszących swoje programy do środowiska systemu operacyjnego Linux.

Uwagi:

Szkolenie trwa: 5 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Średnio zaawansowana znajomość języka C.

 • Wiedza i umiejętności tożsame z zakresem certyfikaty RHCSA lub równoważnego (praca w środowisku tekstowym systemu GNU/Linux lub z rodziny Unix).

 • Tworzenia skryptów w środowisku powłoki systemowej.

 • Znajomości zasad pracy w środowisku edytorów systemowych vi lub emacs

Konspekt

 1. GCC – Narzędzia GNU Compiler Collection
  • GNU Compiler Collection
  • Historia GCC
  • Cztery etapy przetwarzania programu w GCC
  • Wstrzymywanie pracy kompilatora na wybranych etapach
  • Kompilacja programu w języku C
  • Właściwości i mechanizmy preprocesora
  • Predefiniowane makra i symbole preprocesora
  • Ostrzeżenia i rozszerzenia kompilatora
  • Optymalizacja
  • Konsolidacja (ang. Linking) obiektów do programu
 2. Automatyzacja tworzenia aplikacji z użyciem narzędzia Make
  • Wstęp do make(1)
  • Zasady działania programu make
  • Składnia definicji celu w pliku Makefile
  • Przykłady: Pierwsze kroki z plikiem Makefile
  • Optymalizacja pliku Makefile
  • Cele domyślne (ang. Implicit Rules)
  • Przykład: Prostota jest lepsza w pliku Makefile
  • Zmienne
  • Definiowanie zmiennych
  • Przykład: Tworzenie Makefile z użyciem zmiennych
  • Zmienne automatyczne
  • Cele specjalne
  • Definiowanie przydatnych celów zastępczych
 3. Biblioteka GNU libc i wywołania systemowe
  • Właściwości i mechanizmy biblioteki glibc
  • Standardy bibliotek libc
  • GNU C Library - glibc
  • Funkcje biblioteki kontra wywołania systemowe
  • Użycie wywołań systemowych
  • Obsługa błędów z użyciem errno
  • Dekodowanie informacji o błędach poprzez errno
  • Użycie narzędzia systrace
 4. Argumenty wywołania programu i środowisko
  • Start programu
  • Użycie argc/argv
  • Obsługa opcji z użyciem getopt()
  • Obsługa opcji ,,długich'' z użyciem getopt_long()
  • Środowisko
  • Manipulowanie zmiennymi środowiska
  • Zakończenie działania programu
  • Rejestrowanie procedury obsługi zakończenia programu
 5. Tworzenie bibliotek
  • Dlaczego używamy bibliotek?
  • Biblioteki statyczne i współdzielone
  • Plusy bibliotek statycznych
  • Plusy bibliotek współdzielonych
  • Tworzenie biblioteki statycznej
  • Użycie biblioteki statycznej
  • Tworzenie biblioteki współdzielonej
  • Użycie biblioteki współdzielonej
  • Zarządzanie bibliotekami współdzielonymi
  • Miejsca instalacji i dostępność bibliotek
  • Narzędzie ldconfig
 6. Działania związane z czasem
  • Jak jest obsługiwany czas w systemie?
  • Typy danych związanych z czasem
  • Czas rzeczywisty
  • Rzutowanie i konwersja typu time_t
  • Konwersja struktury tm
  • Czas w procesie
  • Arytmetyka związana z czasem
  • Zegary pracujące z dokładnością sekund
  • Zegary drobnoziarniste (ang. Fine-Grained Timers)
  • Zegar czasu rzeczywistego (ang. Real Time Clock)
 7. Zarządzanie procesem
  • Czym jest proces?
  • Zależności pomiędzy procesami
  • Tworzenie procesów potomnych
  • Uruchamianie innego kodu w procesie potomnym
  • Funkcje z rodziny exec*()
  • Oczekiwanie na działanie procesu potomnego (wait())
  • Oczekiwanie - dokładniej
  • Zmiana priorytetu procesu i poziomy uprzejmości (ang. nice)
  • Priorytety czasu rzeczywistego
 8. Operacje na pamięci
  • Alokacja i zwalnianie pamięci
  • Wyrównywanie struktur w pamięci
  • Blokowanie przestrzeni danych w pamięci
  • Inicjalizacja i kopiowanie pamięci
  • Porównywanie danych w pamięci
 9. Odpluskwianie (ang. Debugging)
  • Jakie działania wykonuje mój program?
  • Odpluskwianie na poziomie źródeł
  • Uruchamianie gdb
  • Wstęp do użycia gdb
  • Wyświetlanie zawartości i zmiana pamięci
  • Biblioteka debuginfo
  • Użycie gdb dla działającego procesu
  • Użycie gdb do autopsji w załamanym programie
  • Biblioteka ElectricFence
  • Odpluskwianie z użyciem valgrind
  • Profilowanie programu i strojenie wydajności
 10. Proste operacje na plikach
  • Strumień kontra wywołania systemowe
  • Otwieranie i zamykanie strumienia
  • Funkcje wejścia/wyjścia w strumieniu
  • Status i błędy strumienia
  • Pozycja kursora w strumieniu plikowym
  • Buforowanie strumienia
  • Pliki tymczasowe
  • Otwieranie i zamykanie deskryptorów plików
  • Operacje wejścia/wyjścia na deskryptorach plików
  • Repozycjonowanie w deskryptorach plików
  • Konwersje strumienia i deskryptora pliku
  • cat z użyciem wywołań ANSI I/O
  • cat z użyciem wywołań POSIX I/O
 11. Komunikowanie się z użyciem potoków
  • Wstęp do mechanizmu potoków
  • Standardowe wywołania wejścia/wyjścia: popen()/pclose()
  • Użycie popen()/pclose()
  • Wywołanie systemowe: pipe()
  • Użycie pipe()
  • Nazwane potoki
  • Użycie nazwanych potoków
  • Co warto jeszcze wiedzieć?
 12. Zarządzanie sygnałami
  • Czym jest sygnał w środowisku GNU/Linux
  • Blokowanie i sprawdzanie sygnałów
  • Praca z użyciem zbioru sygnałów
  • Przykład blokowania sygnału
  • Przechwytywanie sygnału z użyciem sigaction()
  • Przykład sigaction()
  • Przechwytywanie sygnału z użyciem signal()
  • Wysyłanie sygnału
  • Sygnały czasu rzeczywistego
 13. Programowanie z użyciem wątków
  • Wstęp do programowania wielowątkowego
  • Klasy aplikacji wielowątkowych
  • Tworzenie programu wielowątkowego
  • Tworzenie wątku
  • Identyfikacja wątku
  • Synchronizacja i przyłączanie
  • Odłączanie wątku
  • Zatrzymywanie wątku
  • Synchronizacja z użyciem wzajemnego wykluczania (ang. Mutex)
  • Użycie struktur Mutex
  • Blokady zapisu i odczytu
  • Zmienne warunkowe
  • Użycie zmiennych warunkowych
  • Ciekawostki i haczyki przy używaniu zmiennych warunkowych
  • Co warto jeszcze wiedzieć?
 14. Zaawansowane operacje na plikach
  • Operacje na katalogach
  • Operacje na systemie plików
  • Multipleksowane wejście/wyjście z użyciem select()
  • Różne funkcje wejścia/wyjścia
  • Operacje wejścia/wyjścia mapowane na pamięci
  • Użycie operacji wejścia/wyjścia mapowanych na pamięci
  • Blokowanie plików
 15. Komunikacja międzyprocesowa (ang. IPC)
  • Czym jest Interprocess Communication (IPC)?
  • Wstęp do wywołań POSIX IPC
  • Pamięć współdzielona POSIX
  • Semafory POSIX
  • Kolejki komunikatów POSIX
  • Wstęp do System V IPC
  • Pamięć współdzielona System V IPC
  • Tablice semaforów System V IPC
  • Kolejki komunikatów System V IPC
 16. Obsługa komunikacji sieciowej
  • Wstęp do podsystemu sieciowego Linux
  • Podstawowe wywołanie socket()
  • Funkcje klienta
  • Specyfikowanie adresu IPv4
  • Kolejność bajtów: sieciowa i hosta
  • Przykładowy klient TCP/IP
  • Funkcje konwersji adresów
  • Użycie getaddrinfo()
  • Funkcje serwera
  • Przykładowy serwer TCP/IP
  • Komunikacja datagramowa z użyciem protokołu UDP
 17. Praca w społeczności
  • Śledzenie pracy członków zespołu i społeczności
  • Główne wytyczne
  • Tworzenie społeczności
  • Licenses
  • GPL
  • LGPL
  • BSD
  • Creative Commons