Cena Netto:
3 850.00 PLN
Brutto: 4 735.50 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

 • szacowanie wydajności przyszłej aplikacji wielowątkowej
 • korzystanie z mechanizmów dostarczanych przez system operacyjny oraz bibliotekę pthread
 • prawidłowe stosowanie mechanizmów synchronizacyjnych
 • testowanie komponentów wielowątkowych

Cel

 • umiejętność programowania wielowątkowego i stosowania mechanizmów asynchronicznych
 • zdolność szacowania wydajności przyszłej aplikacji wielowątkowej
 • zapoznanie się z mechanizmami dostępnymi w bibliotece pthread
 • identyfikacja mechanizmów synchronizacji i reagowania aplikacji na problemy wynikające z działania wątków

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów z doświadczeniem w programowaniu z użyciem języka C, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności o programowanie wielowątkowe.
W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z mechanizmami dostarczanymi przez system oraz bibliotekę pthread a także otrzymują wiedzę dotyczącą projektowania architektury aplikacji wielowątkowych. Zagadnienia teoretyczne znajdują swoje zastosowanie bezpośrednio w kodzie.
Uczestnicy szkolenia kształcą także umiejętności wyszukiwania i usuwania błędów w aplikacjach wielowątkowych z użyciem narzędzi na licencjach otwartych.

Uwagi:

Czas trwania szkolenia - 3 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • umiejętność programowania w języku C
 • umiejętność biegłej pracy w wybranym środowisku IDE
 • znajomość podstaw związanych z programowaniem systemowym będzie bardzo pomocna

Konspekt

 1. Programowanie wielowątkowe - wyzwania i problemy
  • rodzaje implementacji wieloprocesowości i wielowątkowości
  • dostępne w języku C mechanizmy implementowania wielowątkowości i wieloprocesowości
  • implementacja pthread
  • szeregowanie wątków
 2. Współpraca procesów
  • tradycyjne mechanizmy synchronizujące współpracę procesów - przegląd
  • mechanizmy strukturalne implementowania synchronizacji
 3. Wzajemne wykluczanie i dostęp do sekcji krytycznych
  • mechanizmy wzajemnego wykluczania
  • prawidłowa implementacja wzajemnego wykluczania
 4. Semafory
  • tradycyjne operacje semaforowe
  • modyfikacje operacji semaforowych
  • zmienne decyzyjne i ich współpraca z semaforami
  • współpraca wielu semaforów
 5. Bariery
  • rodzaje barier i ich implementacja
  • metody wznawiania działania wątków
 6. Blokady wirujące (ang. spinlock)
  • zastosowanie blokad wirujących
  • szacowanie wydajności blokad wirujących
 7. Obsługa anulowania wątku
  • deklaracja punktów anulowania
  • tryby anulowania wątków
 8. Projektowanie aplikacji wielowątkowych
  • metody projektowania aplikacji wielowątkowych
  • szacowanie stopnia wielowątkowości i przyszłego skalowania aplikacji
  • obsługa błędów związanych z wielowątkowością
 9. Testowanie aplikacji wielowątkowych
  • testy jednostkowe i ich specyfika w aplikacjach wielowątkowych
  • diagnozowanie błędów w aplikacjach wielowątkowych
  • metody formalne testowania aplikacji wielowątkowych