Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Zapoznanie się z językiem programowania Python w sposób usystematyzowany i pełny
  • Opanowanie umiejętności implementowania własnych rozwiązań w języku Python
  • Umiejętność programowania obiektowego
  • Wykorzystanie dostępnych i własnych elastycznych struktur danych w projektach

  Cel

  • Praktyczne opanowanie umiejętności szybkiego tworzenia aplikacji w języku Python.
  • Zapoznanie się z biblioteką standardową języka.
  • Opanowanie umiejętności tworzenia rozbudowanych rozwiązań informatycznych.
  • Praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia aplikacji o architekturze rozproszonej.
  • Umiejętność szybkiej i wydajnej obróbki danych i „programowania okazjonalnego”.

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy programują już w dowolnym języku, a na co dzień poszukują elastycznego rozwiązania do prototypowania oraz obróbki bieżącej danych. Chcieliby jednocześnie pozostać w kręgu programowania zorientowanego obiektowo.

  Wymagania

  • Umiejętność Pracy w systemie Microsoft Windows lub GNU/Linux
  • Umiejętność programowania w dowolnym języku zorientowanym obiektowo bądź proceduralnie.
  • Znajomość podstaw modelowania obiektowego w języku UML będzie bardzo pomocna

  Konspekt

  1. Podstawowe wiadomości na temat języka Python
   • Właściwości i rola języka
   • Konfiguracja środowiska pracy interakcyjnej
  2. Struktury danych w języku Python
   • Typy wbudowane
   • Liczby i łańcuchy
   • Listy i słowniki
   • Krotki i pliki
   • Implikacje stosowania typów wbudowanych
  3. Instrukcje podstawowe języka
   • Przypisania
   • Instrukcje decyzyjne
   • Pętle
   • Wyrażenia regularne
   • Właściwości konstrukcji językowych
  4. Funkcje w języku Python i programowanie funkcyjne
   • Zastosowanie funkcji
   • Zwracanie i przekazywanie parametrów do/z funkcji
   • Implikacje stosowania funkcji
   • Funkcje parametryzowalne
  5. Modularyzacja programu w języku Python – moduły
   • Informacje podstawowe o modułach w języku Python
   • Prawidłowy podział programu na moduły
   • Przestrzenie nazw w modułach
   • Ładowanie modułów na żądanie
   • Implikacje i niespodzianki w stosowaniu modułów
  6. Programowanie obiektowe
   • Podstawowe wiadomości o programowaniu obiektowym
   • Definiowanie klasy w języku Python
   • Dziedziczenie i praca z przestrzeniami nazw
   • Przeciążanie operatorów
   • Klasy w programach
   • Podstawowe wzorce projektowe i ich implementacja w języku Python
   • Implikacje i niespodzianki stosowania klas
  7. Obsługa i przechwytywanie wyjątków
   • Rodzaje wyjątków i ich zastosowanie
   • Podstawy działania wyjątków
   • Sposób przechwytywania wyjątków
   • Implikacje i niespodzianki stosowania wyjątków
  8. Biblioteka podstawowa i narzędzia wbudowane
   • Podstawowe elementy biblioteki standardowej języka Python
   • Zastosowania biblioteki standardowej
   • Zastosowanie popularnych modułów dodatkowych
  9. Budowa prototypów aplikacji z interfejsem graficznym
   • Budowanie aplikacji graficznych z użyciem biblioteki Tkinter
  10. Obsługa wywołań systemowych w języku Python
   • Operacje na plikach
   • Zaawansowane struktury danych
   • Współpraca z systemem operacyjnym
   • Podstawy programowania sieciowego w języku Python
  11. Manipulacja i prezentacja danych
   • Język Python i aplikacje internetowe

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 4 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:6400 PLNCena brutto:7872 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.2983 PLN – tabela nr. 135/C/NBP/2024, z dnia 2024-07-11. Obowiązująca od: 2024-07-14. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy