Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Samodzielna analiza dostarczanego kodu.
  • Umiejętność implementowania obiektu i modułu wg. dostarczonej specyfikacji.
  • Umiejętność programowania z użyciem dostarczonych w bibliotece standardowej kontenerów danych.

  Cel

  • Wykształcenie umiejętności samodzielnego programowania w zakresie prostych i średnio zaawansowanych aplikacji w języku C++
  • Zapoznanie się uczestników z biblioteką standardową
  • Wykształcenie umiejętności weryfikacji poprawności programów
  • Dostarczenie narzędzi do samodzielnej implementacji algorytmów w języku C i C++

  Grupa docelowa

  Kurs przeznaczony jest dla programistów którzy potrafią już programować w dowolnym języku programowania proceduralnym lub obiektowym (Java, C#, VB, Pascal) i chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z programowaniem w języku C i C++. Zagadnienia zajęć skupiają się na programowaniu w języku C i C++ w sposób umożliwiający przeniesienie aplikacji na dowolną platformę sprzętową.

  Wymagania

  • Doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek języku proceduralnym bądź obiektowym.
  • Znajomość podstaw technologii obiektowej.

  Konspekt

  1. Środowisko pracy programisty.
   • Właściwości systemu operacyjnego
   • Dostępne środowiska IDE (ang. Integrated Development Environment )
  2. Podstawy języka C++.
   • Zależności pomiędzy plikami projektu
   • Praca kompilatora i narzędzi pomocniczych
   • Przestrzenie nazw
   • Preprocesor
  3. Biblioteki standardowe.
   • Zakres funkcjonalności biblioteki standardowej
   • Podstawowe wywołania i ich zastosowanie
  4. Projektowanie abstrakcyjnych typów danych.
   • Typy podstawowe
   • Obsługa wskaźników i zarządzanie pamięcią
   • Referencje
   • Alokacja i dealokacja zasobów
  5. Programowanie proceduralne w C++.
   • Przekazywanie argumentów
   • Instrukcje sterowania przepływem programu
   • Modularyzacja programu
  6. Programowanie obiektowe w C++.
   • Podstawowe pojęcia obiektowe i ich implementacja w języku C++
   • Metody i przeciążanie funkcji
   • Konstruktor i jego rodzaje
   • Obsługa usuwania obiektu
   • Funkcje zaprzyjaźnione
   • Konwersja i jej rodzaje
   • Dziedziczenie i metody wirtualne
  7. Obsługa sytuacji wyjątkowych.
   • Model obsługi wyjątków w języku C++
   • Podstawowa obsługa wyjątków
   • Hierarchia podstawowych wyjątków
  8. Biblioteka wejścia-wyjścia.
   • Strumienie i sterowanie stanem strumienia
   • Dostęp do urządzeń wejścia – wyjścia
   • Operacje na plikach
  9. Wprowadzenie do programowania uogólnionego i metaprogramowania.
   • Pojęcie programowania generycznego
   • Metaprogramowanie – definicja pojęcia i praktyczne zastosowanie
  10. Szablony i programowanie uogólnione – biblioteka STL
   • Praktyczna obsługa biblioteki STL
   • Własne szablony – wykorzystanie w projekcie
  11. Iteratory i sekwencje
   • Obsługa iteratorów i dostępne kontenery danych
   • Implementacja zestawu własnych iteratorów
   • Wstęp pojęcia konceptu
  12. Algorytmy
   • Zastosowanie dostępnych algorytmów
   • Parametryzacja istniejących algorytmów
  13. Styl kodowania i wskazówki programistyczne.
   • Konwencje zapisu programu
   • Przykłady wykładni branżowych

  Uwagi

  Czas trwania szkolenia – 4 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5566 PLNCena brutto:6846.18 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3679 PLN – tabela nr. 120/C/NBP/2024, z dnia 2024-06-20. Obowiązująca od: 2024-06-21. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy