Cena Netto:
4 600.00 PLN
Brutto: 5 658.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Samodzielna analiza dostarczanego kodu.
 • Umiejętność implementowania obiektu i modułu wg. dostarczonej specyfikacji.
 • Umiejętność programowania z użyciem dostarczonych w bibliotece standardowej kontenerów danych.

Cel

 • Wykształcenie umiejętności samodzielnego programowania w zakresie prostych i średnio zaawansowanych aplikacji w języku C++
 • Zapoznanie się uczestników z biblioteką standardową
 • Wykształcenie umiejętności weryfikacji poprawności programów
 • Dostarczenie narzędzi do samodzielnej implementacji algorytmów w języku C i C++

Grupa docelowa:

Kurs przeznaczony jest dla programistów którzy potrafią już programować w dowolnym języku programowania proceduralnym lub obiektowym (Java, C#, VB, Pascal) i chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z programowaniem w języku C i C++. Zagadnienia zajęć skupiają się na programowaniu w języku C i C++ w sposób umożliwiający przeniesienie aplikacji na dowolną platformę sprzętową.

Uwagi:

Czas trwania szkolenia - 4 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek języku proceduralnym bądź obiektowym.
 • Znajomość podstaw technologii obiektowej.

Konspekt

 1. Środowisko pracy programisty.
  • Właściwości systemu operacyjnego
  • Dostępne środowiska IDE (ang. Integrated Development Environment )
 2. Podstawy języka C++.
  • Zależności pomiędzy plikami projektu
  • Praca kompilatora i narzędzi pomocniczych
  • Przestrzenie nazw
  • Preprocesor
 3. Biblioteki standardowe.
  • Zakres funkcjonalności biblioteki standardowej
  • Podstawowe wywołania i ich zastosowanie
 4. Projektowanie abstrakcyjnych typów danych.
  • Typy podstawowe
  • Obsługa wskaźników i zarządzanie pamięcią
  • Referencje
  • Alokacja i dealokacja zasobów
 5. Programowanie proceduralne w C++.
  • Przekazywanie argumentów
  • Instrukcje sterowania przepływem programu
  • Modularyzacja programu
 6. Programowanie obiektowe w C++.
  • Podstawowe pojęcia obiektowe i ich implementacja w języku C++
  • Metody i przeciążanie funkcji
  • Konstruktor i jego rodzaje
  • Obsługa usuwania obiektu
  • Funkcje zaprzyjaźnione
  • Konwersja i jej rodzaje
  • Dziedziczenie i metody wirtualne
 7. Obsługa sytuacji wyjątkowych.
  • Model obsługi wyjątków w języku C++
  • Podstawowa obsługa wyjątków
  • Hierarchia podstawowych wyjątków
 8. Biblioteka wejścia-wyjścia.
  • Strumienie i sterowanie stanem strumienia
  • Dostęp do urządzeń wejścia – wyjścia
  • Operacje na plikach
 9. Wprowadzenie do programowania uogólnionego i metaprogramowania.
  • Pojęcie programowania generycznego
  • Metaprogramowanie – definicja pojęcia i praktyczne zastosowanie
 10. Szablony i programowanie uogólnione - biblioteka STL
  • Praktyczna obsługa biblioteki STL
  • Własne szablony – wykorzystanie w projekcie
 11. Iteratory i sekwencje
  • Obsługa iteratorów i dostępne kontenery danych
  • Implementacja zestawu własnych iteratorów
  • Wstęp pojęcia konceptu
 12. Algorytmy
  • Zastosowanie dostępnych algorytmów
  • Parametryzacja istniejących algorytmów
 13. Styl kodowania i wskazówki programistyczne.
  • Konwencje zapisu programu
  • Przykłady wykładni branżowych