Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  C++ Praktyczna implementacja wzorców projektowych w języku C++

  PDPCPP1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Identyfikacja i umiejętność implementacji wzorców projektowych GoF we własnych projektach.
  • Umiejętność określania kosztów i zysku zastosowania wybranego wzorca.
  • Określanie kontekstu poprawnej implementacji wybranego wzorca projektowego.

  Cel

  • Zapoznanie się z „klasycznymi” wzorcami projektowymi oraz siłami nań wpływającymi i kontekstem ich stosowania
  • Zapoznanie się z zaawansowanymi aspektami implementowania wzorców projektowych we własnych projektach
  • Zapoznanie się z mocnymi i słabymi stronami każdego z wzorców projektowych

  Grupa docelowa

  Kurs jest przeznaczony dla osób programujących już w języku C++ na poziomie średnio zaawansowanym, które chcą zapoznać się z zastosowaniem i implementowaniem wzorców projektowych we własnych aplikacjach. Zajęcia skupiają się na zaprezentowaniu na rzeczywistych przykładach zakresu zastosowań wzorców projektowych w języku C++ i co bardzo istotne, przykładów pozytywnych jak i negatywnych. Zakres zagadnień ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć obejmuje także podejmowanie i weryfikowanie decyzji architektonicznych związanych z zastosowaniem konkretnych wzorców projektowych w rozbudowanych aplikacjach. Zajęcia skupiają się wyłącznie na wzorcach GoF (ang. Gang of Four) bez poruszania zagadnień związanych z wzorcami analitycznymi czy zależnymi od domeny zastosowań.

  Wymagania

  • Umiejętność programowania w języku C lub C++ na poziomie średnio zaawansowanego programisty
  • Znajomość podstaw analizy obiektowej
  • Znajomość języka UML na poziomie średnio zaawansowanym
  • Biegłe posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE

  Konspekt

  1. Wprowadzenie do wzorców projektowych
   • Rola i znaczenie wzorców projektowych
   • Siły wpływające na wybór wzorca
   • Proponowane rozwiązania
   • Kontekst rozwiązania
   • Ogólne zakresy zastosowań wzorców projektowych
   • Wzorce GoF a inne wzorce
   • Metody klasyfikacji
  2. Strukturalne wzorce projektowe
   • Adapter (klasowy i obiektowy)
   • Most (ang. Bridge) (obiektowy)
   • Kompozyt (ang. Composite) (obiektowy)
   • Dekorator (ang. Decorator) (obiektowy)
   • Pyłek (ang. Flyweight) (obiektowy)
   • Fasada (ang. Façade) (obiektowy)
   • Pełnomocnik (ang. Proxy) (obiektowy)
  3. Konstrukcyjne wzorce projektowe
   • Metoda wytwórcza (ang. Factory Method) (klasowy)
   • Fabryka Abstrakcyjna (ang. Abstract Factory) (obiektowy)
   • Budowniczy (ang. Builder) (obiektowy)
   • Prototyp (ang. Prototype) (obiektowy)
   • Singleton (obiektowy)
  4. Behawioralne wzorce projektowe
   • Łańcuch zobowiązań (ang. Chain of Responsibility) (obiektowy)
   • Polecenie (ang. Command) (obiektowy)
   • Interpreter (ang. Interpreter) (klasowy)
   • Interator (obiektowy)
   • Mediator (ang. Mediator) (obiektowy)
   • Pamiątka (ang. Memento) (obiektowy)
   • Obserwator (ang. Observer) (obiektowy)
   • Stan (ang. State) (obiektowy)
   • Strategia (ang. Strategy) (obiektowy)
   • Metoda szablonowa (ang. Template Method) (klasowy)
   • Odwiedzający (ang. Visitor) (obiektowy)
   • Zbiór zasobu jest inicjalizacją (ang. RAII – Resource Acquisition Is Initialization) (obiektowy)

  Uwagi

  Czas trwania szkolenia – 4 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5566 PLNCena brutto:6846.18 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.2983 PLN – tabela nr. 135/C/NBP/2024, z dnia 2024-07-11. Obowiązująca od: 2024-07-14. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy