Cena Netto:
5 566.00 PLN
Brutto: 6 846.18 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Identyfikacja i umiejętność implementacji wzorców projektowych GoF we własnych projektach.
 • Umiejętność określania kosztów i zysku zastosowania wybranego wzorca.
 • Określanie kontekstu poprawnej implementacji wybranego wzorca projektowego.

Cel

 • Zapoznanie się z „klasycznymi” wzorcami projektowymi oraz siłami nań wpływającymi i kontekstem ich stosowania
 • Zapoznanie się z zaawansowanymi aspektami implementowania wzorców projektowych we własnych projektach
 • Zapoznanie się z mocnymi i słabymi stronami każdego z wzorców projektowych

Grupa docelowa:

Kurs jest przeznaczony dla osób programujących już w języku C++ na poziomie średnio zaawansowanym, które chcą zapoznać się z zastosowaniem i implementowaniem wzorców projektowych we własnych aplikacjach. Zajęcia skupiają się na zaprezentowaniu na rzeczywistych przykładach zakresu zastosowań wzorców projektowych w języku C++ i co bardzo istotne, przykładów pozytywnych jak i negatywnych. Zakres zagadnień ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć obejmuje także podejmowanie i weryfikowanie decyzji architektonicznych związanych z zastosowaniem konkretnych wzorców projektowych w rozbudowanych aplikacjach. Zajęcia skupiają się wyłącznie na wzorcach GoF (ang. Gang of Four) bez poruszania zagadnień związanych z wzorcami analitycznymi czy zależnymi od domeny zastosowań.

Uwagi:

Czas trwania szkolenia - 4 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Umiejętność programowania w języku C lub C++ na poziomie średnio zaawansowanego programisty
 • Znajomość podstaw analizy obiektowej
 • Znajomość języka UML na poziomie średnio zaawansowanym
 • Biegłe posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE

Konspekt

 1. Wprowadzenie do wzorców projektowych
  • Rola i znaczenie wzorców projektowych
  • Siły wpływające na wybór wzorca
  • Proponowane rozwiązania
  • Kontekst rozwiązania
  • Ogólne zakresy zastosowań wzorców projektowych
  • Wzorce GoF a inne wzorce
  • Metody klasyfikacji
 2. Strukturalne wzorce projektowe
  • Adapter (klasowy i obiektowy)
  • Most (ang. Bridge) (obiektowy)
  • Kompozyt (ang. Composite) (obiektowy)
  • Dekorator (ang. Decorator) (obiektowy)
  • Pyłek (ang. Flyweight) (obiektowy)
  • Fasada (ang. Façade) (obiektowy)
  • Pełnomocnik (ang. Proxy) (obiektowy)
 3. Konstrukcyjne wzorce projektowe
  • Metoda wytwórcza (ang. Factory Method) (klasowy)
  • Fabryka Abstrakcyjna (ang. Abstract Factory) (obiektowy)
  • Budowniczy (ang. Builder) (obiektowy)
  • Prototyp (ang. Prototype) (obiektowy)
  • Singleton (obiektowy)
 4. Behawioralne wzorce projektowe
  • Łańcuch zobowiązań (ang. Chain of Responsibility) (obiektowy)
  • Polecenie (ang. Command) (obiektowy)
  • Interpreter (ang. Interpreter) (klasowy)
  • Interator (obiektowy)
  • Mediator (ang. Mediator) (obiektowy)
  • Pamiątka (ang. Memento) (obiektowy)
  • Obserwator (ang. Observer) (obiektowy)
  • Stan (ang. State) (obiektowy)
  • Strategia (ang. Strategy) (obiektowy)
  • Metoda szablonowa (ang. Template Method) (klasowy)
  • Odwiedzający (ang. Visitor) (obiektowy)
  • Zbiór zasobu jest inicjalizacją (ang. RAII - Resource Acquisition Is Initialization) (obiektowy)