Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Szkolenie z certyfikacją z zakresu zarządzania projektami wg metody opracowanej i użytkowanej przez instytucje UE.  Ta oferta obejmuje szkolenie z egzaminem. Szkolenie PM² zapewnia podstawy teoretyczne i wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania procesów, narzędzi i technik zarządzania projektami. Jego celem jest umożliwienie zrozumienia przez uczestników szkolenia kluczowych pojęć metodyki PM². To wyjątkowe szkolenie jest szczególnie odpowiednie dla organizacji i osób:

  • zainteresowanych wykorzystaniem szczupłej i wydajnej metodyki zarządzania projektami,
  • zaangażowanych w międzynarodowe projekty finansowane przez UE,
  • chcących ubiegać się o dotacje UE na realizację projektów.

  Cel

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni znać i rozumieć:

  • koncepcję metodyki PM²,
  • jak wdrażać podstawowe procesy zarządzania projektami,
  • podstawowe szablony PM² służące do inicjowania i określania zakresu projektu,
  • kluczowe narzędzia i techniki planowania projektów,
  • zasady planowanie i szacowanie projektów,
  • techniki budżetowania projektów i zarządzania kosztami,
  • zasady agile,
  • podstawowe techniki i narzędzia agile,
  • zasady skutecznej integracji metodyki PM² z podejściem agile.

  Grupa docelowa

  • kierownicy projektów i aspirujący kierownicy projektów,
  • osoby zaangażowane w projektowanie, rozwój i realizację projektów,
  • członkowie zarządu projektów (np. odpowiedzialni właściciele wyższego szczebla),
  • kierownicy zespołów (np. kierownicy ds. dostarczania produktów),
  • osoby nadzorujące projekty,
  • analitycy zmian biznesowych,
  • wsparcie projektu (np. personel Biura Projektów i Programów),
  • pracownicy operacyjni,
  • uczestnicy projektów finansowanych przez UE.

  Wymagania

  Pożądane jest, ale nie konieczne, aby uczestnicy mieli pewne doświadczenie w pracy nad projektami. Niektóre materiały do ​​przeczytania są dostarczane przed szkoleniem i oczekuje się, że zostaną one w pełni przeczytane przed uczestnictwem w szkoleniu.

  Konspekt

  Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dlaczego wszyscy powinniśmy interesować się finansami projektów
  • Magiczna formuła kosztu, czasu i zakresu (i innych…)
   • Zarządzanie integracją projektów z perspektywy finansowej (kto co robi i kto co finansuje)
   • Zarządzanie zakresem projektu z perspektywy finansowej
   • Cud dobrego WBS (szacowanie pracy)
   • Zarządzanie harmonogramem projektów z perspektywy finansowej (czy możemy iść szybciej?)
   • Dokładne szacowanie czasu
   • Zarządzanie  kosztami projektu
   • Doskonałe oszacowanie kosztów bez bólu głowy
   • Mniej domysłów w czasach VUCA
  • Narzędzia i techniki dla doskonałego budżetu
   • Kosztorys
   • Dobre praktyki tworzenia budżetu
   • Planowanie zależności
   • Ocena finansowej strony ryzyka
   • Alokacja i kontrola
   • Narracja finansowa (spraw, aby liczby mówiły)
   • Interesariusze finansowi i ich potrzeby
  • Kontrola kosztów
   • Narzędzia, techniki i formuły oceny kondycji finansowej projektu
   • EVM
   • Kluczowe sygnały wydajności, na które należy zwrócić uwagę
  • Jakość (może być kosztowna) z perspektywy finansowej
  • Zarządzanie zasobami
   • tworzenie kultury przejrzystości finansowej w zespole projektowym
  • Finansowy aspekt ryzyka
   • ocena ryzyka finansowego
   • ocena wpływu finansowego każdego ryzyka
   • reakcje na zmiany finansowania/ryzyko
   • optymalizacja pod kątem bezpieczeństwa finansowego projektu
  • Zamówienia publiczne
  • Przepływy pieniężne i wskaźniki
  • Ważne formuły kondycji finansowej projektu (nie tylko)
  • Jak zautomatyzować finansową stronę projektu za pomocą programu Excel
  • Jak korzystać z MS Project do pełnej analizy finansowej projektu?
  • Kształtowanie kultury finansowej organizacji (wyciągnięte wnioski)

  Uwagi

  Szkolenie trwa 2 dni.

   

  Szkolenie i materiały szkoleniowe spełniają standardy i wymagania Centrum Doskonałości w PM² (CoEPM²) Komisji Europejskiej i jest oparte na następujących publikacjach Komisji Europejskiej:

  • PM² Guide 3.0,
  • PM² Agile Guide,
  • Kluczowych szablonach PM².

   

  Oferta obejmuje: 

  • Szkolenie stacjonarne*
  • egzamin

  (*)Uwaga – Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego – jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

   

  Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • zajęcia prowadzone przez autoryzowanego trenera
  • autoryzowane materiały szkoleniowe
  • egzamin certyfikacyjny
  • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
  • catering – przerwy kawowe oraz lunch
  • dyplom uczestnictwa

   

  Szczegóły dotyczące egzaminu:

  • Czas trwania: 30 minut
  • Objętość: 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
  • Wynik pozytywny: 60% poprawnych odpowiedzi (18 punktów)
  • Język: angielski
  • Egzamin jest dostępny:
   • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
   • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

   

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:2700 PLNCena brutto:3321 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3679 PLN – tabela nr. 120/C/NBP/2024, z dnia 2024-06-20. Obowiązująca od: 2024-06-24. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  Virtual Training
  Virtual - 2024-11-14 / 2024-11-15 PL
  Virtual - 2024-09-16 / 2024-09-17 PL
  Warszawa
  Warszawa - 2024-11-14 / 2024-11-15 PL
  Dodaj do koszyka