Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Szkolenie przedstawia sprawdzone podejście do zbierania wymagań i budowania Struktury Podziału Pracy (WBS) oraz Struktury Podziału Produktów (PBS). Zawiera efektywne techniki układania i optymalizowania dobrych harmonogramów prac w projektach. Obejmuje również zadania z zakresu monitorowania i kontroli postępów prac w odniesieniu do przyjętego harmonogramu. Szkolenie bazuje na uznanych standardach i metodykach zarządzania projektami oraz na doświadczeniach własnych trenerów prowadzących zajęcia. Szkolenie zawiera wiele ćwiczeń praktycznych.

  Cel

  Udział w szkoleniu umożliwia pozyskanie praktycznego zestawu technik służących efektywnemu planowaniu prac, harmonogramowaniu, reagowaniu na nieprzewidziane wydarzenia mające wpływ na harmonogram prac, jak również monitorowaniu postępów prac projektowych.
  Dobrym uzupełnieniem tego kursu są szkolenia z zakresu narzędzi informatycznych wspomagających planowanie prac.

  Grupa docelowa

  • kierownicy projektów, którzy zamierzają stosować dobre praktyki w zakresie planowania i monitorowania prac projektowych
  • osoby wspierające kierowników projektów w zadaniach harmonogramowania i monitorowania
  • członkowie PMO

  Konspekt

  Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Co to jest projekt
  • Na czym polega zarządzanie projektem
  • Cykl życia projektu
  • Organizacja projektu
  • Definicja projektu
  • Określenie dobrych celów projektu
  • Mierniki opłacalności / rentowności projektu – przegląd
  • Wymagania dla projektu
  • Lista kontrolna
  • Ryzyko związane z wymaganiami
  • Definicja Struktury Podziału Pracy (SPP/WBS)
  • Planowanie oparte na produktach (PBS) jako jedna z technik PRINCE2
  • Czy się różni WBS od PBS?
  • Korzyści z budowy WBS/PBS
  • Zastosowanie WBS/PBS
  • Proces budowy WBS/PBS
  • Planowanie zasobów
  • Budowa zespołu
  • Działania sterujące i wspierające
  • Ludzie jako źródło estymacji
  • Zasoby materiałowe
  • Wprowadzenie do estymacji
  • Poziomy szacowania
  • Metody szacowania
  • Szacowanie metodą PERT
  • Zadania i ich typy
  • Zależności pomiędzy zadaniami
  • Ograniczenia w zależnościach pomiędzy zadaniami
  • Harmonogramy sieciowe
  • Zapasy
  • Metoda ścieżki krytycznej
  • Analiza sieci
  • Diagram kamieni milowych
  • Wykres Gantta
  • Plan (harmonogram) bazowy
  • Zarządzanie zmianą
  • Optymalizacja harmonogramów
  • Wartość wypracowana
  • Obliczanie i raportowanie wskaźników stanu projektu
  • Zamykanie i ewaluacja projektu

  Uwagi

  Szkolenie trwa 2 dni.

   

  Oferta obejmuje: 

  • Szkolenie stacjonarne*

  (*)Uwaga – Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego – jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

   

   

  Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
  • catering – przerwy kawowe oraz lunch
  • dyplom uczestnictwa

   

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:2700 PLNCena brutto:3321 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3679 PLN – tabela nr. 120/C/NBP/2024, z dnia 2024-06-20. Obowiązująca od: 2024-06-24. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  Virtual Training
  Virtual - 2024-12-09 / 2024-12-10 PL
  Dodaj do koszyka