Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Jenkins – Pipelines as code w oparciu o Jenkins Job-DSL

  PJEN-1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu

  • umiejętność automatyzacji tworzenia oraz testowania pipelinów wdrożeniowych w Jenkinsie
  • znajomość ekosystemu Jenkins Job-DSL
  • umiejętność migracji istniejących zadań i pipelinów na zautomatyzowane rozwiązanie bazujące na Jenkins Job-DSL

  Cel

  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających tworzenie łatwych w utrzymaniu, skalowalnych, opartych o kod rozwiązań umożliwiających szybkie tworzenie nowych pipelinów wdrożeniowych oraz łatwe modyfikacje już istniejących
  • poznanie procesu i narzędzi ułatwiających automatyzację tworzenia pipelinów wdrożeniowych

  Grupa docelowa

  Szkolenie adresowane do osób zaangażowanych w rozwój i utrzymanie środowisk ciągłej integracji / ciągłego wdrażania opartych na Jenkinsie.

  Wymagania

  • podstawowa znajomość Jenkinsa
  • podstawowa znajomość dowolnego języka programowania

  Konspekt

  1. Pipeline

   – czym jest pipeline i podejście pipelines as code

   – Jenkins Job-DSL

   – Jenkins Pipeline Plugin

  2. Jenkins

   – $JENKINS_HOME

   – struktura katalogu domowego Jenkinsa

   – pluginy

  3. Ekosystem Job-DSL

   – Job-DSL Playground

   – Job-DSL API Viewer

   – Jenkins Test Harness

  4. Podstawy Job-DSL

   – tworzenie zadań

   – seed jobs

   – izolacja uruchomionych zadań

   – radiatory informacji

   – blok configure

   – automatycznie generowany DSL

   – tworzenie widoków

   – tworzenie pipelinów wdrożeniowych

  5. Zaawansowane możliwości Job-DSL

   – eksternalizacja konfiguracji

   – dynamiczne wczytywanie projektów

   – master seed job

   – tworzenie metod i klas użytkowych (stosowanie zasady DRY)

  6. Testy

   – testy syntaktyczne

   – testy jednostkowe

   – testy end-to-end

  7. Migrowanie istniejących jobów i pipelinów

  Uwagi

  Szkolenie trwa 3 dni.

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3085 PLN – tabela nr. 096/C/NBP/2024, z dnia 2024-05-16. Obowiązująca od: 2024-05-18. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy