Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN

  ABPMN1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Modelowanie i notowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN
  • Umiejętność analitycznego i kompleksowego określania elementów procesów biznesowych oraz ich wzajemnych zależności
  • Podstawowa umiejętność optymalizacji procesu biznesowego
  • Określanie „wąskich gardeł” w funkcjonowaniu procesów biznesowych

  Cel

  • Wykształcenie umiejętności określania celu istnienia procesu biznesowego oraz jego roli w organizacji
  • Wykształcenie umiejętności identyfikacji tych elementów i procesów biznesowych których modelowanie i optymalizacja przyniesie wymierne korzyści w organizacji

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych i konsultantów którzy w swojej codziennej pracy zajmują się optymalizowaniem i określaniem istotnych aspektów funkcjonowania procesów biznesowych w organizacji. Nabyte na szkoleniu umiejętności będą przydatne także dla zarządzających projektami oraz zespołem programistów. Szkolenie to będzie cennym uzupełnieniem wiedzy dla analityków posługujących się w swojej pracy notacją UML.

  Wymagania

  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Doświadczenie wyniesione z udziału w projektach jako analityk lub zarządzający
  • Podstawowa znajomość narzędzi pracy biurowej

  Konspekt

  1. Proces biznesowy i jego model – relacje
   • Pojęcie procesu biznesowego
   • Relacja pomiędzy procesem i jego modelem
  2. Identyfikowanie procesów biznesowych w organizacji – aspekty kategoryzacji
   • Sposoby i formalizmy pomocne w identyfikowaniu procesów biznesowych w organizacji
   • Komunikowanie się w trakcie modelowania procesów biznesowych
  3. Struktura procesów biznesowych
   • Elementy procesu i relacje z innymi procesami
   • Komunikacja pomiędzy procesami biznesowymi
  4. Zasady racjonalnego modelowania procesów biznesowych
   • Jakie procesy modelować?
   • Nieścisłości wynikające z zasad modelowania
  5. Elementy notacji BPMN
   • Aktywności
   • Zdarzenia
   • Bramki
   • Połączenia
   • Artefakty
   • Tory pływackie
  6. Przepływy informacji w BPMN
   • Określanie rodzaju przepływu
   • Organizacja przepływu informacji w procesie modelowanym z użyciem BPMN
  7. Organizacja złożonego projektu w notacji BPMN
   • Modularyzacja projektu
   • Kontrola nad projektem
   • Spójność i integralność projektu
  8. Od notacji BPMN do implementacji w systemie
   • Implementacja w systemie informatycznym procesów BPMN
   • BPEL
   • Racjonalne implementowanie procesów biznesowych w narzędziach informatycznych
  9. Elementy optymalizacji procesów biznesowych
   • Podstawowe aspekty optymalizacji procesów biznesowych
   • Pomiar wydajności procesu biznesowego
   • Pomiar wydajności działań związanych z optymalizacją procesów biznesowych

   

  Uwagi

  Czas trwania szkolenia – 3 dni.
  Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3065 PLN – tabela nr. 101/C/NBP/2024, z dnia 2024-05-23. Obowiązująca od: 2024-05-24. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy