Cena Netto:
3 751.00 PLN
Brutto: 4 613.73 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Efektywne identyfikowanie i predykcja możliwych naruszeń tolerancji w projektach informatycznych.
 • Stosowanie i egzekwowanie w dostarczaniu prawidłowych miar jakościowych i ilościowych w projektach informatycznych.
 • Wyważone stosowanie metryk i szacowań w trakcie planowania i wytwarzania oprogramowania.

Cel

 • Doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności kierownika zespołu oraz kierownika projektu w obrębie projektów informatycznych związanych z wytwarzaniem oprogramowania.
 • Dostarczenie narzędzi, wzorców i zapoznanie się z dobrymi praktykami komunikowania i egzekwowania realizacji zadań przez kierowników zespołów programistycznych i analityków systemowych.
 • Wykształcenie umiejętności zadawania trafnych pytań co do oceny bieżących postępów jak i oceny ryzyka wystąpienia możliwych problemów.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów informatycznych, którzy w swojej pracy stosują metodyki kierowania projektem ale potrzebują narzędzi kontroli specyficznych dla branży IT. Szkolenie dostarcza narzędzi kontroli przebiegu prac oraz oceny jakości dostarczanych produktów. Kładzie nacisk na doprecyzowanie roli kierownika projektu w specyfice projektów wytwarzania i wdrażania oprogramowania. Kurs prezentuje krytyczne podejście do stosowania efektywnych miar w procesie kontroli ryzyk projektu jak i jego normalnym przebiegu.

Uwagi:

Czas trwania szkolenia - 2 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku kierownika projektu.
 • Znajomość dowolnej metodyki kierowania projektem.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pracy biurowej.
 • Podstawowa znajomość specyfiki prowadzenia projektów informatycznych będzie bardzo pomocna.

Konspekt

 1. Specyfika zarządzania projektami informatycznymi
  • Przebieg projektu informatycznego i rola kierownika projektu.
  • Rodzaje projektu informatycznego.
  • Metodologie tworzenia systemu informatycznego – konsekwencje i szanse różnych modeli tworzenia produktów
 2. Uzasadnienie biznesowe w kontekście przedsięwzięcia informatycznego.
  • Cele, potrzeby, wymagania i procesy
  • Ocena efektywności projektu informatycznego poprzez miary.
  • Szacowanie tolerancji dla projektu informatycznego.
  • Równoważenie projektu.
 3. Planowanie i monitorowanie projektu
  • Zrozumienie pracy i piramida projektu
  • Estymowanie i techniki zmniejszania błędów estymacji.
  • Harmonogram i przydział zasobów
  • Rytm projektu i monitorowanie postępów
  • Kontrola i raportowanie postępów prac
 4. Jakość w projekcie informatycznym
  • Metoda GQM (ang. Goal-Question-Metric) z punktu widzenia kierownika projektu.
  • Podstawowe pojęcia i zarządzanie jakością w kontekście produktów w postaci oprogramowania.
  • Systemy zarządzania jakością
  • Inspekcja a testowanie
  • Metryki i statystyczna kontrola jakości
  • Działania wspierające
  • Miary w projekcie a zarządzanie konfiguracją
 5. Zarządzanie zagrożeniami
  • Proces zarządzania ryzykiem – aspekt budowy rozwiązania informatycznego.
  • Podstawowe działania
  • Specyficzne dla systemów IT pojęcia ryzyka
 6. Zamykanie projektu
  • Miary projektowe a architektura
  • Testy akceptacyjne – jakich raportów wymagać?
 7. Zagadnienia zaawansowane
  • Metody formalne i nieformalne
  • „Efekt placebo”
  • Inne