Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Efektywne identyfikowanie i predykcja problemów i możliwych naruszeń tolerancji w projekcie.
  • Stosowanie miar ilościowych i jakościowych w zespołach tworzących oprogramowanie.
  • Systemowe podejście do organizacji pracy zespołu wytwórczego

  Cel

  • Określenie siły i możliwych słabości stosowania miar w zespołach programistów.
  • Dostarczenie narzędzi i wzorców dokumentów możliwych do stosowania w różnorodnych kontekstach.
  • Pogłębienie kontroli nad procesem realizacji prac zleconych w ramach zespołu.

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zespołów programistów którzy odpowiedzialni są za organizowanie i przydział prac dla swojego zespołu. W trakcie szkolenia zapoznają się oni z narzędziami które umożliwiają w sposób mierzalny i powtarzalny, dokonywanie pomiaru wydajności i jakości pracy. Szkolenie kładzie nacisk na kształcenie umiejętności analitycznego myślenia oraz bieżącego monitorowania postępu prac. Narzędzia z którymi zapoznają się słuchacze, umożliwiają diagnozowanie z wyprzedzeniem możliwych trudności tak technicznych jak i wynikających z problemów komunikacyjnych w zespole. Szkolenie obejmuje całe spektrum ról miar stosowanych przez kierownika zespołu nie tylko w odniesieniu do produktu projektu.

  Wymagania

  • Doświadczenie na stanowisku kierownika zespołu programistów.
  • Znajomość technologii informatycznych od strony wytwórcy oprogramowania.
  • Umiejętność posługiwania się narzędziami pracy biurowej
  • Podstawowa znajomość metodologii prowadzenia projektów informatycznych będzie bardzo pomocna.

  Konspekt

  1. Zarządzanie w projektach informatycznych – rys ogólny
   • Przebieg projektu i rola kierownika zespołu.
   • Rodzaje projektu informatycznego.
   • Typy oprogramowania wytwarzane w projekcie.
   • Cykl tworzenia systemu – konsekwencje i szanse różnorodnych modeli tworzenia produktów.
  2. Czynnik ludzki
   • Rola miar w trakcie negocjacji z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi
   • Praktyczny pomiar kompetencji kandydatów do zespołu.
   • Miary nieefektywne lub problematyczne.
   • Zespół jako system. Miary efektywnej komunikacji.
  3. Miary oprogramowania
   • Jakie wielkości mierzyć?
   • Podstawy pomiarów oprogramowania.
   • Miary rozmiaru.
   • Pomiar złożoności.
   • Estymowanie nakładów
  4. Metryki jakości oprogramowania
   • Metoda GQM (ang. Goal-Question-Metric) z punktu widzenia kierownika zespołu
   • Normy, zalecenia i źródła odniesień.
   • Testowanie i metryki związane z procesem testów.
   • Mity i fakty w pomiarach jakości oprogramowania
  5. Monitorowanie postępów i kontrola
   • Zbieranie i analizowanie metryk
   • Miary kodu i aspektów funkcjonalnych wybranych technologii
   • Jakie wartości poddają się monitorowaniu?
  6. Ocena wydajności pracy
   • Metryki tradycyjne i związane z metodologiami zwinnymi (ang. Agile)
   • Przydatne miary w szacowaniu pracochłonności i postępów prac
  7. Zagadnienia zaawansowane
   • Metody formalne i nieformalne
   • „Efekt placebo”
   • Inne

  Uwagi

  Czas trwania szkolenia – 2 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:3751 PLNCena brutto:4613.73 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3065 PLN – tabela nr. 101/C/NBP/2024, z dnia 2024-05-23. Obowiązująca od: 2024-05-24. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy